DNA Moeder van het donorkind

DNA van moeders van donorkinderen wordt niet standaard in de Fiom KID-DNA Databank opgenomen. In sommige gevallen is het DNA van moeder echter nodig om een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen. 

Match tussen donor en donorkind(eren)

Om een match te maken tussen donor en donorkind is (normaal gesproken) het DNA van de moeder niet nodig. Het is echter mogelijk dat bij een match tussen donor en donorkind de aangetoonde verwantschap niet direct voldoende zeker is. Om tot een definitieve match te komen, wordt het DNA van de moeder naast het DNA van het donorkind en de mogelijke donor gelegd. Het donorkind heeft tenslotte de helft van het DNA van moeder en de helft van de donor. Het DNA van de moeder wordt dan in dit traject opgevraagd door Fiom. Let op: hier zijn kosten (voor de moeder) aan verbonden.

Zekerheid verkrijgen bij een match tussen donorkinderen onderling

De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(eren). De STR-techniek (Short Tandem Repeat) van de KID-DNA Databank maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Dit is meestal pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen aanwezig is. Wanneer dit het geval is, stelt Fiom de betrokkenen hiervan op de hoogte. Om vervolgens een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen, is altijd DNA van de moeder nodig. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. 

Het DNA van de moeder(s) wordt gebruikt om zekerheid te verkrijgen. Haar DNA-kenmerken kan dan uitgesloten worden, waardoor de DNA-kenmerken van de donor overblijven en een match kan worden gemaakt of juist kan worden uitgesloten.

In uitzonderlijke gevallen blijkt het DNA van moeder niet voldoende uitsluitsel te geven. 

DNA-profiel moeder niet in KID-DNA Databank

Het DNA van de moeder, dat nodig is voor het definitief maken van mogelijke matches, wordt niet in de Fiom KID-DNA Databank geplaatst. Deze DNA-profielen worden alleen gebruikt om mogelijke matches te checken en zekerheid te geven. Moeder kan aangeven of ze wenst dat het profiel wordt vernietigd zodra dit doel is bereikt, of dat haar profiel bewaard mag worden om opnieuw gebruikt te worden bij nieuwe, mogelijke matches.