Informatie donorschap gynaecoloog Jos Beek

Op 1 februari 2022 maakte Alrijne Ziekenhuis bekend dat voormalig gynaecoloog Jos Beek zijn eigen sperma heeft gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De ouders waren hier niet van op de hoogte voor zover nu bekend is. De behandelingen vonden plaats vanaf de jaren 70 tot midden jaren 80. 

Wat is er nu bekend? 

Dr. Jos Beek heeft zelf sperma gedoneerd en gebruikt voor vruchtbaarheidsbehandelingen met donorzaad (KID). Hij deed dit zonder dat de wensouders dit wisten. Dr. Beek was van 1973 tot 1998 werkzaam in het voormalig Elisabethziekenhuis in Leiderdorp, een van de voorgangers van Alrijne Ziekenhuis. De vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij hij zijn eigen zaad gebruikte vonden plaats vanaf de jaren 70 tot midden jaren 80. De voormalig gynaecoloog overleed in 2019. 

Op dit moment zijn er meerdere kinderen genetisch verwant aan dr. Jos Beek. Het is de verwachting dat het aantal dat nu bekend is toe zal nemen. Verwanten van dr. Jos Beek zijn ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank en bij de internationale DNA-databank Family Tree DNA. 

Vermoed jij af te stammen van dr. Jos Beek? 

Wanneer je bent verwekt met behulp van een KID-behandeling door dr. Jos Beek dan kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank.   

Fiom KID-DNA Databank  

In de Fiom KID-DNA Databank kunnen donorkinderen en anonieme donoren elkaar via DNA vinden. In de Fiom KID-DNA Databank is, in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis(externe link), een virtueel donorprofiel van dr. Jos Beek opgenomen. Jouw DNA wordt vergeleken met dit virtueel donorprofiel en dat van alle ingeschreven donoren, om te achterhalen of jij verwant bent aan één van de donoren. Lees praktische informatie over de Fiom KID-DNA Databank.  

Ben jij ouder en behandeld door dr. Jos Beek? 

Als je vanaf de jaren 70 tot midden jaren 80 in het Elisabethziekenhuis door dr. Jos Beek behandeld bent, bestaat de kans dat hierbij het donorzaad van de arts is gebruikt. Jij of je kind kan contact opnemen met Alrijne Ziekenhuis. Jouw kind kan zich ook inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank om een mogelijk verwantschap met dr. Beek te onderzoeken. De resultaten van het DNA-onderzoek communiceert Fiom met het donorkind. 

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Veelgestelde vragen 

1. Ik heb het vermoeden van dr. Jos Beek af te stammen. Wat kan ik nu doen?  

Als donorkind kun je je gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. In deze Databank is het virtueel donorprofiel van dr. Jos Beek opgenomen. Een match met dit virtuele profiel betekent dat je afstamt van dr. Jos Beek en verwant bent aan de donorkinderen die al eerder aan dit profiel gematcht zijn.   

In de KID-DNA Databank is periodiek een matchingsronde. Na een match neemt Fiom contact met je op om je in te lichten en eventuele wensen/verwachtingen te bespreken. De verwanten die onderling al eerder gematcht waren worden van deze match op de hoogte gesteld. Als Fiom geen contact met je opneemt wil dit zeggen dat er op dit moment nog geen match voor je is.  

Je kunt je ook inschrijven in een internationale DNA-databank. Aangetoonde verwanten van dr. Jos Beek zijn ingeschreven in Family Tree DNA.   

2. Hoeveel verwantschappen aan dr. Jos Beek verwachten jullie? 

Het is slechts gissen hoeveel (donor)kinderen afstammen van dr. Jos Beek. In februari 2022 zijn meerdere kinderen verwant aan dr. Jos Beek. Het is de verwachting dat het aantal dat nu bekend is toe zal nemen.  

3. Ik heb vragen over het dossier van het voormalig Elisabethziekenhuis, waar kan ik terecht? 

Ouders waarbij de inseminatie in deze periode in het Elisabethziekenhuis heeft plaatsgevonden, kunnen zich met vragen over hun dossier richten tot Alrijne Ziekenhuis. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.   

Heb je vragen? 

Voor vragen over de Fiom KID-DNA Databank of internationale DNA-databanken kun je contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 088 126 49 72 en donorconceptie@fiom.nl(link stuurt een e-mail).   

Bekijk ook de verklaring op de website van Alrijne Ziekenhuis. Je kunt jouw persoonlijke situatie bespreken met Alrijne Ziekenhuis. Zij zijn bereikbaar op het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer 071-5829259 of via informatiecentrum@alrijne.nl.