Informatie donorschap gynaecoloog Jan Wildschut

Dinsdag 6 oktober 2020 werd bekend gemaakt dat voormalig gynaecoloog dr. Jan Wildschut van het toenmalige Sophia Ziekenhuis Zwolle (nu Isala) zelf sperma heeft gedoneerd en gebruikt voor kunstmatige inseminaties met donorzaad (KID). Misschien roept dit vragen bij je op, bijvoorbeeld als je in die periode bent verwekt met behulp van donorsperma in het Sophia Ziekenhuis Zwolle. Hieronder lees je meer informatie. 

Wat is er nu bekend?

Dr. Jan Wildschut heeft zelf sperma gedoneerd en gebruikt voor fertiliteitsbehandelingen met donorzaad. Hij deed dit zonder dat de wensouders dit wisten. Dr. Jan Wildschut hield zich van 1981 tot en met 1993 bezig met KID in het Sophia Ziekenhuis Zwolle. De voormalig gynaecoloog is inmiddels overleden. Op het moment dat het nieuws naar buiten komt is bekend dat er 17 donorkinderen verwant zijn aan dr. Jan Wildschut. 

Onbekend is of er meer donorkinderen van dr. Jan Wildschut zijn. Isala heeft daarvoor uitvoerig dossieronderzoek verricht. In de archieven heeft het ziekenhuis geen bruikbare informatie kunnen vinden. 

Vermoed jij af te stammen van dr. Jan Wildschut?

Als je donorkind bent en vermoedt af te stammen van dr. Jan Wildschut kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. In onze Databank is in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis een virtueel donorprofiel van de oud-gynaecoloog opgenomen. Jouw DNA wordt vergeleken met dit virtuele donorprofiel om te achterhalen of jij verwant bent aan dr. Jan Wildschut en de groep donorkinderen die al aan hem gematcht is. Lees praktische informatie over de KID-DNA Databank.

Je kunt je ook inschrijven in internationale DNA-databanken. Aangetoonde verwanten van dr. Jan Wildschut zijn ingeschreven in Family Tree DNA. Aan inschrijving in internationale DNA-databanken zijn kosten verbonden, inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank is gratis.

Inschrijven in de KID-DNA Databank

Ben jij ouder van een donorkind en behandeld door dr. Jan Wildschut?

Als je van 1981 tot en met 1993 in het Sophia Ziekenhuis Zwolle door dr. Jan Wildschut behandeld bent, bestaat de kans dat hierbij het donorzaad van de arts is gebruikt. Jouw kind(eren) kan zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank om hierachter te komen. 

Weet jouw kind nog niet dat hij of zij is verwekt met behulp van donorzaad en ontvang je graag meer informatie over de manier waarop je hier met je kind over kunt praten? Je kunt hierover contact met ons opnemen. Eén van onze medewerkers kan je vragen beantwoorden en tips geven hoe je dit kunt bespreken met je kind

Veelgestelde vragen

1. Ik heb het vermoeden van dr. Jan Wildschut af te stammen. Wat kan ik nu doen?

Je kunt je gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. In deze Databank is het virtueel donorprofiel van dr. Jan Wildschut opgenomen. Een match met dit virtuele profiel betekent dat je afstamt van dr. Jan Wildschut en verwant bent aan de donorkinderen die al eerder aan dit profiel gematcht zijn. 

Het CWZ doet periodiek een matchingsronde en informeert Fiom over matches met het virtuele profiel. Na een match neemt Fiom contact met je op om je in te lichten en eventuele wensen/verwachtingen te bespreken. De kinderen die al eerder gematcht waren worden van deze match op de hoogte gesteld. Als Fiom geen contact met je opneemt, wil dit zeggen dat er op dit moment nog geen match voor je is.

2. Hoeveel verwantschappen aan dr. Jan Wildschut verwachten jullie?

Het is slechts gissen hoeveel donorkinderen afstammen van dr. Jan Wildschut. Op het moment dat bekend werd gemaakt dat dr. Jan Wildschut zelf sperma heeft gedoneerd zijn er 17 donorkinderen aan hem gematcht. Denkbaar is dat dit aantal zal oplopen. 

3. Ik heb vragen over het dossier van het voormalig Sophia Ziekenhuis, waar kan ik terecht?

Ouders waarbij de inseminatie in deze periode heeft plaatsgevonden, kunnen zich met vragen over hun dossier richten tot Isala. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina. 

4. Ik heb gedoneerd bij het toenmalig Sophia Ziekenhuis Zwolle, wat kan ik doen?

We kunnen ons voorstellen dat dit nieuws vragen bij je oproept over hoe destijds met jouw donaties is omgegaan. Je kunt met jouw vragen terecht bij Isala. Je vindt de contactgegevens hieronder. Als je jezelf vindbaar wil maken voor de met behulp van jouw donaties verwekte donorkinderen, dan kun je je gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Twijfel je nog of je je wil inschrijven? Je kunt vrijblijvend in gesprek één van onze medewerkers. Met hen kun je je overwegingen om wel of niet uit de anonimiteit te stappen bespreken. Als je daar behoefte aan hebt kun je contact opnemen met Fiom. Onze contactgegevens vind je hieronder. 

5. Ik ben in een andere kliniek verwekt en in mijn dossier staat ook de naam van dr. Jan Wildschut als behandelend arts. Wat kan dit betekenen? 

Het is bekend dat dr. Jan Wildschut eerder in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als gynaecoloog heeft gewerkt. Hij was daar van 1969 tot 1976 werkzaam. Vanaf 1971 voerde hij daar ook KID-behandelingen uit. 

Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen met drs. Harjo Verburg, Arts Voortplantingsgeneeskunde VVF, via de polikliniek Gynaecologie van het LUMC: (071) 526 28 70. 

Heb je vragen?

Voor vragen over inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank of internationale DNA-databanken kun je contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 088 126 49 72 en donorconceptie@fiom.nl

Bekijk ook de veelgestelde vragen op de website van Isala bekijken. Je kunt jouw persoonlijke situatie bespreken met Isala. Zij zijn bereikbaar op secretariaat.fertiliteit@isala.nl.