Informatie donorschap gynaecoloog Henk Ruis

Op 1 juli 2022 maakte Nij Geertgen bekend dat oud-gynaecoloog Henk Ruis (voormalig directeur van Stichting Geertgen) zijn eigen sperma heeft gebruikt bij de kunstmatige inseminatie van patiënten. In 2022 meldde een persoon zich bij Fiom met het vermoeden een kind te zijn van oud-gynaecoloog Ruis. De oud-gynaecoloog heeft meegewerkt aan DNA-onderzoek en inmiddels is aangetoond dat er drie DNA-profielen van kinderen overeenkomen met het DNA-profiel van dr. Ruis.  Er zijn nu dus drie kinderen van Dr. Ruis bekend.  

Wat is er nu bekend?

Oud-gynaecoloog dokter Ruis werkte gedurende zijn loopbaan van ca. 1986 tot 1994 in het Liduina ziekenhuis in Boxtel (nu onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis), tot 2005 in het voormalig Sint Joseph ziekenhuis in Veghel (nu onderdeel van Bernhoven). Er zijn vooralsnog geen signalen dat in deze ziekenhuizen ook misstanden plaatsvonden. Dr. Ruis begon met een eigen praktijk aan het Frans Brugske in Gemert en vervolgens onder de naam Stichting Geertgen op locaties in De Mortel (vanaf 2004) en Elsendorp (vanaf 2008). Stichting Geertgen ging in 2014 failliet. Het pand en de inventaris werden na het faillissement overgenomen door Nij Geertgen.

Op dit moment zijn er in de Fiom KID-DNA Databank drie DNA-profielen van kinderen die overeenkomen met het DNA-profiel van dr. Ruis. Bij één van deze kinderen was met de wensouders afgesproken om het sperma van de opvoedvader te gebruiken (KIE-behandeling). Eén van de kinderen staat ook ingeschreven in de internationale DNA-databank MyHeritage.

Medewerking arts

De arts heeft meegewerkt aan een DNA-onderzoek. Zijn DNA-profiel is opgenomen in de Fiom KID-DNA-databank. Donorkinderen die willen weten of de oud-gynaecoloog mogelijk hun biologische vader is, kunnen zich inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank

Vermoed jij af te stammen van dr. Ruis?

KID-behandeling (Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad) 

Als je vóór juni 2004 bent verwekt met behulp van een KID-behandeling door dr. Ruis, dan kun je je inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (gratis) of in een internationale DNA-databank.

Mocht je na juni 2004 verwekt zijn met behulp van een KID-behandeling door dr. Ruis neem dan contact op met donorbank@nijgeertgen.nl.  

KIE-behandeling (Kunstmatige Inseminatie met sperma van de Eigen partner) 

Wanneer je bent verwekt met behulp van een KIE-behandeling door dr. Ruis en vragen of twijfels hebt over de verwantschap tussen jou en je vader, kun je contact opnemen met het Nij Geertgen via donorbank@nijgeertgen.nl

Fiom KID-DNA Databank 

In de Fiom KID-DNA Databank kunnen donorkinderen en anonieme donoren elkaar via DNA vinden. In de Fiom KID-DNA Databank is, in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het DNA-profiel van dr. Ruis opgenomen. Jouw DNA wordt vergeleken met dit donorprofiel en dat van alle ingeschreven donoren, om te achterhalen of jij verwant bent aan dr. Ruis of aan een donor. Lees praktische informatie over de Fiom KID-DNA Databank.  

Inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank

Ben jij ouder en behandeld door dr. Ruis? 

Nij Geertgen realiseert zich dat dit bericht vragen op kan roepen en is bereikbaar voor vragen via donorbank@nijgeertgen.nl. Afhankelijk van de vraag bekijken ze samen wat een gewenste vervolgactie dient te zijn. Jouw donorkind kan zich ook inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank of in een internationale DNA-databank om een mogelijke verwantschap met dr. Ruis te onderzoeken. De resultaten van het DNA-onderzoek communiceert Fiom met het donorkind.  

Vertellen aan je kind 

Weet jouw kind nog niet dat hij of zij is verwekt met behulp van een donor? Of vermoed je dat bij de verwekking mogelijk geen gebruik is gemaakt van het sperma van je partner? We begrijpen dat het lastig kan zijn om hier met je kind over te praten. Je kunt contact met ons opnemen. Eén van onze medewerkers kan je vragen beantwoorden en tips geven hoe je dit kunt bespreken met je kind. 

Veelgestelde vragen 

1. Ik heb het vermoeden van dr. Ruis af te stammen. Wat kan ik nu doen?   

Een donorkind verwekt vóór juni 2004 kan zich gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. In deze Databank is het donorprofiel van dr. Ruis opgenomen. Een match met zijn profiel betekent dat je afstamt van de arts en verwant bent aan de donorkinderen die al eerder aan dit profiel gematcht zijn. 

Mocht je na juni 2004 verwekt zijn met behulp van een KID-behandeling door dr. Ruis neem dan contact op met donorbank@nijgeertgen.nl.

In de KID-DNA Databank is periodiek een matchingsronde. Nadat je DNA opgenomen is de in de databank en vergeleken is met de andere profielen neemt Fiom contact met je op. Je kunt geïnformeerd worden over een no-match. Dit betekent dat je niet matcht aan het DNA-profiel van dr. Ruis of aan een donor in de databank. Of je wordt geïnformeerd over een match en Fiom bespreekt eventuele wensen/verwachtingen met je. De verwanten die onderling al eerder gematcht waren worden van deze match op de hoogte gesteld.

Je kunt je ook inschrijven in een internationale DNA-databank. Aangetoonde verwanten van dr. Ruis zijn ingeschreven in MyHeritage.    

2. Hoeveel verwantschappen aan dr. Ruis verwachten jullie? 

We weten niet hoeveel kinderen afstammen van dr. Ruis en kunnen hier ook geen verwachting in aangeven.  

3. Ik heb vragen over het dossier van Stichting Geertgen, waar kan ik terecht?

Ouders waarbij de inseminatie bij Stichting Geertgen plaats heeft gevonden, kunnen zich met vragen over hun dossier richten tot het Nij Geertgen via donorbank@nijgeertgen.nl

4. Ik heb gedoneerd bij Stichting Geertgen, wat kan ik doen?

We kunnen ons voorstellen dat dit nieuws vragen bij je oproept over hoe destijds met jouw donaties is omgegaan. Als je jezelf vindbaar wil maken voor de met behulp van jouw donaties verwekte donorkinderen, dan kun je je gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Twijfel je nog of je je wil inschrijven? Je kunt vrijblijvend in gesprek met één van onze medewerkers. Met hen kun je je overwegingen om wel of niet uit de anonimiteit te stappen bespreken.

Heb je vragen? 

Met vragen over de Fiom KID-DNA Databank of internationale DNA-databanken kun je contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op 088 126 49 72 en donorconceptie@fiom.nl.  

Fiom gaat niet in op mediavragen over deze specifieke casus. Fiom is wel bereikbaar voor algemene vragen over het onderwerp donorconceptie via pr@fiom.nl

Bekijk ook de verklaring op de website van Nij Geertgen. Je kunt jouw persoonlijke situatie bespreken met Nij Geertgen. Zij zijn bereikbaar via donorbank@nijgeertgen.nl