Groepsmatch

In de Fiom KID-DNA Databank worden soms meerdere donorkinderen via een donorprofiel aan elkaar gematcht. We spreken van een groepsmatch bij een aantal van vier of meer donorkinderen.

We zien dat het aantal donorkinderen dat binnen een groep aan elkaar gematcht is toeneemt. Ook zien we een toename van het aantal groepen donorkinderen dat gematcht is aan met een bekende- of virtuele donor. Fiom heeft in september 2021 36 groepsmatches van donorkinderen waarbij de donor bekend is. De grootste groep bestaat uit 46 donorkinderen. Daarnaast hebben we 15 groepsmatches van donorkinderen waarbij de donor virtueel is, hiervan bestaat de grootste groep uit 67 donorkinderen. Het totale aantal donorkinderen per groep ligt vaak hoger omdat er via de internationale DNA-databanken ook donorkinderen aan een groep gematcht kunnen zijn.

Werkwijze na een groepsmatch

Wanneer je onderdeel bent van een groepsmatch word je hiervan telefonisch op de hoogte gesteld door een Fiom-hulpverlener. We brengen je op de hoogte van de match en kijken of je behoefte hebt aan een face-to-face- of telefonisch gesprek of via videobellen. Tijdens het gesprek brengen we vervolgens jouw wensen, verwachtingen en de behoefte aan een ontmoeting in kaart. We noteren deze in je dossier. Mocht je deze later aan willen passen dan is dit mogelijk. 

Sommige donorkinderen binnen een groep zijn al eerder aan elkaar gematcht of kennen elkaar al via social media. Voor anderen is het de eerste match. De fase die jij doorloopt en de beleving van de match kan daardoor heel verschillend zijn. Ook kunnen de wensen erg verschillen: soms zijn donorkinderen vooral op zoek naar de donor, terwijl anderen juist erg nieuwsgierig zijn naar halfbroers en/of -zussen. De één is enkel op zoek naar uiterlijke- en karakterovereenkomsten en de ander wenst intensief contact. 

Privacy en toestemming gebruik persoonsgegevens

Voor de uitvoering van haar dienstverlening is Fiom gebonden aan een reglement dat gebaseerd is op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft als gevolg dat we geen (bijzondere) persoonsgegevens van jou mogen verstrekken. 

We informeren de andere donorkinderen over de match door gegevens te delen waarmee een persoon niet direct te herleiden is. Indien je persoonlijk toestemming hebt gegeven, middels een toestemmingsformulier, dan verstrekt Fiom je voornaam, je geboortejaar en de provincie waarin je woont aan de donorkinderen waaraan je gematcht bent. Wanneer je een (voor)naam hebt die vrij uniek is, kan in eerste instantie ook gekozen worden om alleen je voorletter op het formulier te vermelden. 

De huidige/bestaande groepsleden hebben eerder al toestemming gegeven voor het delen van hun e-mailadres, voornaam, geboortejaar en provincie met nieuwe matches. Fiom overhandigt jou de e-mailadressen en het overzicht met voornamen, geboortejaren en provincies van de groepsleden die akkoord zijn gegaan. Jij kan op deze manier zelf in jouw eigen tempo bepalen of je het fijn vindt om eerst één iemand in de buurt aan te schrijven, of meteen contact op te nemen met de gehele groep. De overige groepsleden ontvangen niet automatisch jouw gegevens. 

Ontmoeten van jouw halfbroers en -zussen

Elke ontmoeting is anders en hoe groter de groep hoe meer, soms emotionele, processen er kunnen ontstaan. Het kan een positieve ervaring zijn als er meteen een klik is tussen mensen maar de ontmoeting kan ook een teleurstelling zijn als de andere partij anders is dan je gehoopt of verwacht had. Ook kan het zijn dat er verschillende ideeën zijn over het vervolg van het contact. Voor de één is het misschien prima om het bij deze ene ontmoeting te laten en is de puzzel compleet, terwijl de ander het contact graag zou willen uitbouwen. Waar de één graag veelvuldig contact onderhoudt middels Facebook en WhatsApp is het voor de ander genoeg om elkaar af en toe te zien. Het is goed om hier je eigen grenzen in te bewaken en daarnaast ook rekening te houden met het tempo en de keuzes van de ander. 

Hoe ga ik om met sociale media binnen de groep?

In een groep wordt vaak gebruik gemaakt van sociale media om met elkaar in contact te blijven en ervaringen uit te wisselen. De waarde en de mate van openheid in het gebruik van sociale media is voor iedereen anders, iedereen gaat daar op een eigen manier mee om. 

Waar de één heel open is over de zoektocht naar biologische verwanten, zal een ander zijn/haar omgeving daar niet over vertellen. Misschien dat zelfs ouders en andere familie niet op de hoogte is van deze zoektocht. We adviseren daarom met respect en in overleg de privacy van andere verwanten te waarborgen, zoals bij het delen van namen en foto’s op sociale media. 

Hoe verder na de ontmoeting? 

Veel donorkinderen en hun familie ervaren dat de impact van de ontmoeting vaak groter is dan voorheen gedacht. En wanneer onderlinge verwachtingen niet overeenkomen, kan dit nog meer indruk maken. 

Fiom faciliteert de ontmoeting, maar speelt geen rol in het op een goede manier onderhouden van contact of bemiddelen in conflicten of vragen die binnen de groep naar voren komen. De hulpverleners die aan de groep(smatch) gekoppeld zijn, blijven wel bereikbaar voor vragen en kunnen kijken waar eventueel passende ondersteuning gevonden kan worden wanneer je daar behoefte aan hebt.

Ontmoetingsavond

Fiom organiseert ontmoetingsavonden indien er vier of meer donorkinderen tegelijkertijd aan elkaar gematcht worden en er voldoende animo voor een groepsontmoeting is. Ouders, andere familie en belangrijke personen zijn ook welkom. Tijdens de ontmoetingsavond stelt Fiom eerst de groep donorkinderen in de gelegenheid met elkaar kennis te maken, ervaringen en (eventueel) gegevens uit te wisselen. De overige personen kunnen later aansluiten. In de tussentijd kunnen zij onderling kennismaken onder het genot van een kop koffie. Als zij dit niet willen kunnen zij ook op een later moment aansluiten. 

Match via een andere DNA-databank

Als je in een andere DNA-databank bent ingeschreven en verwant bent aan de groepsmatch van Fiom kun je als de groep hiermee instemt ook deelnemen aan de ontmoetingsavond. Je kunt dan het contactformulier insturen en je aanmelden. Geef in de mail aan, aan welke groepsmatch je verwant bent. Er wordt je vervolgens gevraagd om het rapport van de andere DNA-databank, waarin het verwantschap met de andere donorkinderen is aangetoond, op te sturen. Wanneer uit het rapport blijk dat je inderdaad halfbroer of halfzus bent van de andere donorkinderen, ben je welkom om aan te sluiten. Echter informatieverstrekking over de match en nieuwe matches worden wanneer je geen ingeschreven cliënt bij Fiom bent, niet aan jou verstrekt.

Informatieve flyer over groepsmatches

Fiom heeft onderzocht wat het voor donorkinderen betekent om halfbroers en -zussen van dezelfde donor te vinden en ontmoeten. Het vinden kan veel gevoelens en vragen oproepen. Om donorkinderen hierop voor te bereiden hebben we een informatieve flyer gemaakt. Deze kan je helpen bij het plaatsen van je gevoelens en het maken van keuzes.

Bekijk onderzoek & flyer

Flyer-donorkinderen-met-dezelfde-donor