Wanneer kan ik informatie opvragen?

Heeft de donor gedoneerd na 2004, of hebben je ouders voor 2004 gekozen voor een B-donor, dan is hij identificeerbaar. Dit wil zeggen dat volgens de Nederlandse wet je op vastgelegde momenten bepaalde informatie kan opvragen, niet eerder.

Ik kijk al zo lang uit naar de dag dat ik 16 word. De dag dat ik de identiteit van mijn donor mag opvragen. Spannend! - Brent

Het ligt er dus wel aan wanneer je bent verwekt en wat voor soort donor je hebt, of de informatie over jouw afstamming beschikbaar is of zal zijn. Want in Nederland maken we onderscheid in 3 verschillende soorten donoren; A-, B- en C-donoren.

Vanaf 12 jaar

Wanneer je de leeftijd van 12 jaar bereikt hebt, mag jij de beschrijvende persoonsgegevens opvragen (kleur ogen, haarkleur, etc.) bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB). Ben je al eerder benieuwd naar de kenmerken van je donor? Dan mogen je ouders de aanvraag voor beschrijvende persoonsgegeven voor jou indienen. 

Vanaf 16 jaar

Vanaf het moment dat je 16 bent, mag je identificerende informatie over de donor opvragen. Dit betreft zijn naam, zijn geboortedatum en zijn woonplaats. De aanvraag van identificerende persoonsgegevens kan enkel door jouzelf gedaan worden en dus niet eerder dan je 16e levensjaar. Natuurlijk mag je deze gegevens ook in een later stadium opvragen. Op een voor jou gewenst moment. 

Wachten duurt lang

Is het lastig voor je om te wachten tot je je aanvraag kunt indienen? Dan kun je jezelf al een paar vragen stellen in voorbereiding op de informatie die je gaat krijgen. Want wat zou je graag willen weten? En wat zijn jouw verwachtingen daarbij? Wat zou je jouw donor willen vragen en wat wil je hem vertellen? 

Identiteit van de donor wordt bekend, wat nu?