Het eerste contact

Voor sommige donorkinderen is het nieuws van een match en de informatie die ze op dat moment krijgen voldoende. Sommigen nemen een pauze, weer anderen willen persoonlijk contact met de donor.

Als je op het punt staat je donor voor het eerst te ontmoeten

Ik was al zenuwachtig. En toen miste ik ook nog de trein! Wat moest de donor wel niet van mij denken? Ik kwam binnen en samen met de Fiom-medewerker liep ik naar hem toe. Zijn eerste woorden aan mij waren: ‘Wat vervelend voor je dat je zo laat bent, je zult het wel heel spannend vinden. Kom rustig zitten. Wil je een kopje thee?’ Hierdoor viel een groot stuk van de spanning bij mij weg. We hebben een ontzettend leuk gesprek gehad.  - Pieter, 17 jaar

Wanneer je de donor voor het eerst ontmoet, dan is dat spannend. Misschien zelfs emotioneel uitdagend. Al je hele leven zijn jullie verbonden en toch hebben jullie elkaar nooit gezien. Het is een traject dat jou veel antwoorden kan brengen, maar ook veel veranderingen. 

Schriftelijk contact met je donor

Leg je het eerste contact per brief of mail, dan is dat hoogstwaarschijnlijk de eerste informatie die de donor over jou ontvangt. Misschien zelfs de eerste informatie die de donor überhaupt ontvangt over verwanten via zijn donatie.

Denk na over wat jij belangrijk vindt om te vertellen en wat jij belangrijk vindt om te weten. Waarom wil je meer over hem weten of waarom wil je hem leren kennen? Misschien heb je al informatie over je donor, geef dan aan wat je al weet en of jullie eigenschappen delen. Vertel over jezelf en vertel hoe jij het verdere verloop van het contact graag ziet. 

Wanneer je het eerste schriftelijke contact hebt gelegd, is het wachten op antwoord. Het kan even duren voordat de donor reageert op jouw vraag naar informatie. Misschien denk jij al langer na over contact. Maar de ander heeft nog tijd nodig om je vraag te verwerken. Soms speelt er iets anders dringends in zijn leven, of misschien heeft hij zijn vrouw en kinderen nog niet op de hoogte gebracht. Het is bovendien niet voor iedereen even eenvoudig om gedachten onder woorden te brengen.

Het eerste persoonlijke contact

Ervaring leert ons dat elke ontmoeting anders is. Er kan meteen een klik ontstaan tussen donor en kind, maar het kan ook teleurstellend zijn als de andere partij niet zo is als je had gehoopt. Het kan zijn dat een donor dit proces al eens eerder heeft doorlopen met een ander donorkind of dat het ook voor hem/haar de eerste match is. Ongeacht de situatie, jullie zijn beiden benieuwd naar de ander. En hoe dan ook, het is voor iedereen spannend.

Hoe spreek je elkaar aan?

‘Vader, ‘broer’, ‘zus’… woorden die in deze situatie onwennig zijn. Want hoe spreek je elkaar aan? Het is een kwestie van zoeken naar een goede vorm. En met de tijd vormt het contact zich en krijgen ook woorden en titels hun plek daarin. Misschien kun je als startpunt gewoon elkaars voornaam gebruiken, maar ook dit is een persoonlijke gevoelskwestie. 

Verwachtingen

Het verlangen naar een ontmoeting met je donorverwanten is niet ongewoon. Misschien heb je er niet veel over nagedacht, misschien juist wel. Tot het moment dat je oog in oog staat met de ander, weet je niet hoe deze zal reageren. Zelfs niet hoe je zelf zal reageren. Het kan ook goed zijn dat de ideeën over het vervolg van het contact verschillend zijn. Waar voor de een de cirkel rond is bij een ontmoeting, wil de ander misschien het contact voortzetten. Voor sommige is af en toe persoonlijk contact voldoende en anderen hebben behoefte aan veelvuldig contact via Whatsapp of Facebook. 

Begrip voor elkaar

Bewaak je eigen grenzen, zonder het tempo en de keuzes van de ander uit het oog te verliezen. Je hebt allemaal je eigen gevoelens, achtergrond en leefsituatie. Begrip voor elkaars gevoelens en keuzes, is een goede start om op een prettige manier vorm te geven aan het toekomstige contact tussen jou en je donor of tussen donorverwanten. 

Wat laat ik zien?

Heb je er al over nagedacht hoeveel jij van jezelf wilt delen. Geef je veel informatie van jezelf, dan ben je eenvoudiger terug te vinden en te contacteren via social media. Misschien past het bij je, misschien voelt dat helemaal niet goed. Daar kun je goede afspraken over maken, maar je kan ook je privacy-instellingen op voorhand al aanpassen. 

Tips voor donorkinderen voor een eerste ontmoeting met donor

Een eerste ontmoeting kan  spannend zijn. De volgende adviezen kunnen je daarbij helpen:

  • Denk alvast na over welke wensen en verwachtingen je hebt met betrekking tot de ontmoeting en het contact ná deze eerste ontmoeting.
  • Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Je kan dingen tegenkomen die je van tevoren niet bedacht had. Zowel gevoelsmatig als in het concrete contact. 
  • Heb begrip voor elkaars familie- en gezinssituatie. 
  • Wees open over de lastige kwesties die je soms tegenkomt. Geef aan, eventueel met een hulpverlener, wat goed en wat minder goed verloopt. Dat helpt je bij een gezamenlijke goede vorming van het contact. 
  • Maak de mensen die belangrijk voor je zijn, deelgenoot van wat je doormaakt.
  • De een vindt het prettig om eerst schriftelijk contact te leggen via brief of mail. Om dit vervolgens uit te bouwen naar een persoonlijke ontmoeting. Anderen willen graag meteen een ontmoeting. Voor iedereen ligt het tempo anders. Denk alvast na over wat bij jou past.

Na de eerste ontmoeting

Eerste ontmoetingen zijn vaak spannend. Het is de eerste stap in een proces waarin donorverwanten relaties verkennen en misschien zelfs opbouwen. Elk proces van kennismaking is uniek en elke band die daaruit gevormd wordt, is anders. 

De nieuwe relatie brengt veel vragen met zich mee: wie zijn wij ten aanzien van elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Welke plek krijgt iemand in mijn leven? En hoe introduceer ik deze persoon in mijn sociale netwerk? 

En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je familie en je partner kan het introduceren van een nieuw persoon in je leven onzekerheid creëren.  Het kan een uitdaging zijn, zelfs spanningen opleveren, om deze relatie een plek te geven in je bestaande netwerk. 

Ideeën over hoe een familie eruit ziet, gaan schuiven. Grenzen worden opgerekt. Want de traditionele samenstelling is niet meer wat hij is geweest, maar hoe de samenstelling wel moet zijn is nog niet helder. Het herpositioneren vraagt tijd, ruimte en veel begrip. Het is voor iedereen nieuw en dus onwennig. Hoe de relatie en de familiebanden zich verder ontwikkelen, staat nog volledig open.

Lees ervaringsverhalen van andere donorkinderen