Praktische informatie inschrijven Fiom KID-DNA Databank

Wanneer je als donorkind op zoek bent naar de donor, kun je jezelf inschrijven in de KID-DNA Databank. Je DNA-profiel wordt dan opgenomen worden in deze databank en zo is er een kans dat jij gematcht wordt met je donor en/of met donorverwanten. 

Werkwijze

Schrijf je in bij de Fiom KID-DNA Databank via het online inschrijfformulier. Heb je dit ingevuld, dan ontvang je een bevestiging.

Procedure aanmelden Fiom KID-DNA Databank

Het is noodzakelijk om DNA af te staan om een DNA-profiel te verkrijgen. Dat is heel eenvoudig door het afnemen van wangslijmvlies. Je hoeft dus geen bloed af te staan. Na inschrijving krijg je een wangslijmpakket thuisgestuurd. Wangslijm dat je bij jezelf afneemt, stuur je in bijgevoegd doosje naar het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Zij maken daarmee een DNA-profiel

Wanneer resultaat?

Na inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank doorloop je verschillende stappen. Het kost enige tijd om deze stappen te verwerken. Zodra je DNA-profiel opgenomen is in de databank ontvang je per mail een bevestiging. Hierna zal jouw DNA-profiel worden vergeleken met alle andere, op dat moment aanwezige, DNA-profielen. Als er een zekere mate van overeenkomst is, zijn nadere berekeningen nodig om een definitieve match af te geven. Mocht de donor al in de databank staan dan wordt je aan elkaar gematcht. Een hulpverlener van Fiom neemt bij een match contact met je op om jouw wensen en verwachtingen te bespreken. 

Als de donor nog niet in de Fiom KID-DNA Databank staat, volgt er geen match. Hij zal zich eerst in moeten schrijven voordat jouw profiel gematcht kan worden aan dat van hem. Ook is het mogelijk om op basis van DNA-profielen van meerdere kinderen van dezelfde onbekende donor een virtueel donorprofiel op te stellen. Dat maakt een match toch mogelijk ook als zijn DNA-profiel niet is opgenomen in de Fiom KID-DNA Databank.

Nieuwe profielen worden aan de databank toegevoegd en worden dan vergeleken met alle DNA-profielen die al in de databank staan. Er kan dus geen tijdsindicatie gegeven worden van wanneer er een match gemaakt wordt met jouw DNA-profiel.

Privacy

De Fiom KID-DNA Databank bevat alleen materiaal van mensen die zich vrijwillig inschrijven en gekoppeld willen worden met verwanten. Het DNA-materiaal wordt aan het CWZ verstrekt zonder corresponderende persoonsgegevens. Het CWZ kan de profielen dus niet terug leiden naar individuen. Jouw privacy is daardoor gewaarborgd

Inschrijven

Wie kunnen zich inschrijven?

De Fiom KID-DNA Databank is bedoeld voor donorkinderen vanaf 12 jaar die hun (destijds anonieme) donor willen zoeken. KID staat voor Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma. KID is de meest gebruikte methode van bevruchting met donorzaad. Maar ook als er andere methode zijn toegepast met zaad- of eiceldonatie, zoals UIU-D, IVF-D of ICS-D, kun je je inschrijven in deze databank. 

Ben je tussen de 12 en 15 jaar dan kun je je na toestemming van een van je ouders onder bepaalde voorwaarden inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Je krijgt dan altijd een voorgesprek met een hulpverlener om deze voorwaarden te bespreken. Het is goed om je te realiseren dat er kosten verbonden zijn aan je inschrijving.

Als je jonger bent dan 12 jaar kun je niet deelnemen aan de Fiom KID-DNA Databank (tenzij vanwege zwaarwegende redenen, bijv. erfelijke aandoeningen). Neem dan contact op via donorconceptie@fiom.nl

Kosten inschrijving

Inschrijving in de Fiom KID Databank is gratis voor donorkinderen die verwekt zijn voor 1 juni 2004. Ben je al ingeschreven? Dan kun je je inschrijfgeld terugvragen. Voor anderen gelden de onderstaande kosten.

Overzicht inschrijfkosten donoren en donorkinderen 

De Fiom KID-DNA Databank is primair gericht op de verwantschap tussen donor en donorkind(-eren) 

De techniek die daarbij wordt toegepast, is de STR-techniek (Short Tandem Repeat). En deze maakt het niet altijd mogelijk om (directe) verwantschap aan te tonen tussen donorkinderen onderling. Meestal is dit pas mogelijk nadat de donor zich heeft ingeschreven en/of het DNA van de moeders van de donorkinderen aanwezig is. 

DNA van de moeder van het donorkind

DNA van moeders van donorkinderen wordt niet standaard opgenomen in de databank. Echter, soms is het DNA van de moeder nodig om een definitieve verwantschap aan te kunnen tonen. Wanneer dit het geval is bij een mogelijke verwantschap tussen donor en donorkind, zal Fiom dit opvragen.

Om een definitieve verwantschap tussen donorkinderen onderling aan te tonen is het DNA-profiel van de moeder altijd nodig. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Internationale databanken

Veel donorkinderen en steeds meer donoren gaan op zoek naar verwanten via internationale DNA-databanken zoals MyHeritage, Family Tree DNA, 23andMe en Ancestry. Via DNA-testen kun je gematcht worden aan verwanten. Bijvoorbeeld via directe matches als er een halfbroer/halfzus en of donorvader in die dna-databank staat. Of via aanvullend stamboomonderzoek. Met aanvullend stamboomonderzoek kun je daarnaast de DNA-matches begrijpen en verifiëren. Heel vaak wordt er aanvullend voor deze route gekozen naast een zoektocht via de Fiom KID-DNA Databank.

Na je inschrijving

Na het inschrijven breekt een spannende periode aan. Lees hier meer om je zo goed mogelijk voor te bereiden op wat je kan verwachten in die eerste periode van wachten, het eventueel bericht krijgen van een match, en misschien zelf een eerste contact met de donor.