Veelgestelde vragen

Als ik me inschrijf ben ik dan verplicht tot contact? 

Als donor ben je wettelijk niet verplicht tot contact met kinderen die voortgekomen zijn uit je donatie. Donorkinderen hebben, in het geval van een identificeerbare donor, wel recht op persoonsidentificerende informatie. Als je helemaal geen contact wil (ook niet schriftelijk) dan kan dit mogelijk een reactie veroorzaken. Donorkinderen kunnen de informatie die ze over jou krijgen gebruiken om zelf contact te zoeken.

Als je op voorhand goed nadenkt over de manier waarop, hoe vergaand en in welk tempo contact voor jou passend is, kun je invloed hebben op de mate en vorm van contact.

De een vindt het prettig om contact te leggen via een brief of mail en om dit eventueel uit te bouwen naar een persoonlijke ontmoeting. Anderen willen graag meteen een ontmoeting. Voor iedereen ligt dat tempo anders. Het is raadzaam om alvast na te denken over wat bij jou past.

Heb ik als donor financiële verplichtingen?

Donorkinderen hebben goede bedoelingen bij het zoeken naar de donor. Ze zijn niet op zoek naar een vaderfiguur of een erfenis maar naar informatie over zichzelf. Als donor hoef je ook niet bang te zijn voor financiële gevolgen. Een donorkind kan tegenover de donor geen enkele aanspraak maken op financiële ondersteuning, erfenis of een omgangsregeling. Omgekeerd geldt ook dat jij geen aanspraak maakt op een omgangsregeling met je donorkind. Zelfs een positieve DNA-test brengt daar geen verandering in. 

Is een ontmoeting verplicht?

De Fiom KID-DNA Databank matcht donoren en donorkinderen op basis van DNA. Wanneer er een match is, neemt een hulpverlener van Fiom contact op met beide partijen. De hulpverlener bespreekt de wensen en verwachtingen zowel met jou als met het donorkind. Als jullie beiden open staan voor een ontmoeting, is het mogelijk dat de hulpverlener bij deze ontmoeting aanwezig is. Als de wensen en verwachtingen niet hetzelfde zijn, zal de hulpverlener hier een bemiddelende rol in spelen. Een ontmoeting is nooit verplicht. Ook kun je je jouw eigen tempo aangeven, je houdt zelf de controle. Hierbij kun je een beroep doen op de ondersteuning van Fiom. 

Kan ik me voorbereiden op contact met mijn donorkind(eren)?

Het kan helpen van tevoren al eens na te denken over een aantal zaken;

  • Welke wensen en verwachtingen heb je met betrekking tot contact, een ontmoeting en het contact ná deze eerste ontmoeting?
  • Heb je de mensen die belangrijk voor je zijn (bijvoorbeeld je partner en kinderen) verteld over je donatie in het verleden? Heb je een idee hoe je dit zou willen aanpakken? Wat heb je nodig hiervoor?
  • Je donorkind ontmoeten heeft ook een impact op je eventuele partner en kinderen. Het kan hetzelfde maar ook anders aanvoelen voor hen. Wat als zij geen contact wensen met donorkind(eren) uit jouw donatie? Heeft dit impact op jouw beslissingen? Hoe zou je dit aanpakken? Wat heb je hiervoor nodig? 

Natuurlijk kan je het ook laten voor wat het is. Maar als je deze zaken al eens hebt overdacht, ben je beter voorbereid op een eventuele match of verzoek tot contact.