Het eerste contact met je donorkind

Het eerste contact of de eerste ontmoeting met je donorkind(eren) kan spannend zijn. Meestal maakt het veel los. Misschien is het zelfs emotioneel uitdagend. Jullie zijn al het hele leven van het kind verbonden, maar jullie hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dit traject kan je antwoorden geven op vragen. Maar het zal ook veranderingen met zich meebrengen. Veranderingen die misschien wel stress geven en die je als positief of negatief kunt ervaren.

Het was aftasten, want ineens zit je tegenover bloedverwanten die tegelijkertijd een vreemde voor je zijn. Wat onwennig, maar ze waren alle drie nieuwsgierig en betrokken. – Jim
Lees het verhaal van Jim

Schriftelijk contact

Als het eerste contact gelegd wordt met een brief of mail, dan is dat mogelijk de eerste informatie die het donorkind over je ontvangt. Overweeg wat jij belangrijk vindt om te delen en wat jij belangrijk vindt om te weten. Waarom wil je meer over het donorkind weten of waarom wil je hem of haar leren kennen? Vertel over jezelf en vertel hoe jij het verdere verloop van het contact graag zou zien.

Privacy

Heb je er ook al over nagedacht hoeveel jij van jezelf wilt delen? Bedenk dat wanneer je veel identificerende informatie over jezelf deelt, je eenvoudig te vinden en dus te contacteren bent. Social media speelt daarbij een rol. Misschien past het bij je, misschien voelt dat helemaal niet goed. Daar kun je goede afspraken over maken. Eventueel kun je ook je privacy-instellingen op voorhand aanpassen. 

 Begeleiding van Fiom bij een ontmoeting

Als er met beide partijen is gesproken en beiden staan open voor een ontmoeting, dan wordt een ontmoeting gepland. Een ontmoeting kan als heel spannend worden ervaren. Hoewel je waarschijnlijk erg naar dit moment hebt uitgekeken, is het misschien ook onwennig om een gesprek te voeren met iemand die je nog nooit gezien hebt. Waar moet je beginnen? Daarom zal een hulpverlener van Fiom bij (een deel van) het gesprek aanwezig zijn, om het ijs wat te breken. Daarna kun je zelf aangeven hoe het gesprek verder verloopt. Eerdere matches hebben ons geleerd, dat de begeleiding van Fiom als steun wordt ervaren. Feit is dat het best ingewikkeld kan zijn om iemand een rol te geven in je leven (en in dat van anderen om jou heen). De hulpverlener neemt daarom na de ontmoeting altijd contact op met beide partijen om na te praten en, indien nodig, zaken op een rijtje te zetten. 

Tips voor spermadonoren voor een eerste onmoeting met donorkind

Het eerste persoonlijke contact 

Ervaring leert ons dat elke ontmoeting anders is. Het kan een positieve ervaring zijn als er meteen een klik is. Je kan fysieke gelijkenissen vinden of interesses met elkaar delen. Maar de ontmoeting kan ook op een teleurstelling uitlopen. Want wat als de andere partij niet zo is als je gehoopt of verwacht had? Jullie achtergronden kunnen erg verschillen, jullie kunnen heel anders denken over donorconceptie. Bovendien kunnen jullie verschillende ideeën hebben over het vervolg van het contact. Iedere ontmoeting is uniek en het is moeilijk te voorspellen hoe deze zal verlopen. 

Hoe spreek je elkaar aan?

‘Kind, ‘vader’, … woorden die in deze situatie onwennig kunnen zijn. Hoe spreek je elkaar aan? Het is een kwestie van zoeken naar een goede vorm. Met de tijd vormt het contact zich en krijgen ook woorden en titels hun plek daarin. Misschien kun je als startpunt gewoon elkaars voornaam gebruiken, maar ook dit is een persoonlijke gevoelskwestie. 

Verwachtingen

Het verlangen naar een ontmoeting met donorkinderen verwekt na jouw donatie is niet ongewoon. Mogelijk speelt het al langer door je hoofd of misschien heb je er nog niet veel over nagedacht. Tot het moment dat je oog in oog staat met de ander, weet je niet hoe deze zal reageren. Zelfs niet hoe je zelf zal reageren. Het kan ook goed zijn dat de ideeën over het vervolg van het contact verschillend zijn. Waar voor de een de cirkel rond is bij een eenmalige ontmoeting, wil de ander misschien het contact voortzetten. Voor sommige is af en toe persoonlijk contact voldoende, waar anderen behoefte hebben aan veelvuldig contact. 

Begrip voor elkaar

Bewaak je eigen grenzen, zonder het tempo en de keuzes van de ander uit het oog te verliezen. Je hebt allemaal je eigen gevoelens, achtergrond en leefsituatie. Begrip voor elkaars gevoelens en keuzes, is een goede start om op een prettige manier vorm te geven aan het toekomstige contact tussen jou en je donorkind(eren). Heb ook begrip voor elkaars ruimere familie- en gezinssituatie. 

Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Je kan dingen tegenkomen die je van tevoren niet bedacht had. Zowel gevoelsmatig als in het concrete contact. Wees open over de lastige kwesties die je soms tegenkomt. Geef aan, eventueel met behulp van een Fiom-medewerker, wat goed en wat minder goed verloopt. Dat helpt je bij een gezamenlijke goede vorming van het contact.

Na de eerste ontmoeting

Eerste ontmoetingen zijn vaak spannend. Het is de eerste stap in een proces waarin donorverwanten relaties verkennen en misschien zelfs opbouwen. Elk proces van kennismaking is uniek en elke band die daaruit gevormd wordt, is anders. 
De nieuwe relatie brengt misschien veel vragen met zich mee: wie zijn wij ten aanzien van elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Welke plek krijgt de ander in mijn leven? En hoe introduceer ik deze persoon in mijn sociale netwerk? 

En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je familie en je partner kan het introduceren van een nieuw persoon in je leven onzekerheid creëren. Gevoelens en verwachtingen hierover kunnen verschillend zijn. Het kan een uitdaging zijn, zelfs spanningen opleveren, om deze relatie een plek te geven in jou en jullie gezamenlijk bestaande netwerk. Ideeën over hoe een familie eruit ziet gaan schuiven. Grenzen worden opgerekt. Want de traditionele samenstelling is niet meer zoals deze was, maar hoe de samenstelling wel kan zijn is nog niet helder. Het herpositioneren vraagt tijd, ruimte en veel begrip. Het is voor iedereen nieuw en dus onwennig. Hoe de relatie en de familiebanden zich verder ontwikkelen, staat nog volledig open.

Ervaringsverhalen lezen? 

Persoonlijke ervaringsverhalen van donoren laten zien welke gevoelens, gedachten en afwegingen meespelen bij het zoeken naar en contact krijgen met hun donorkinderen. Hierover lezen kan geruststellend zijn. 

Lees ervaringsverhalen van donoren