In contact komen met je donorkind?

Wanneer een donorkind op zoek is naar informatie of er een match is via de Fiom KID-DNA Databank, neemt Fiom of Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) contact met je op. Dit roept waarschijnlijk verschillende emoties op. Je kunt enthousiast zijn of nieuwsgierig maar mogelijk voel je ook spanning. Het kan ook zijn dat er net andere zaken in je leven spelen die invloed hebben op je gevoel of misschien is je omgeving nog niet op de hoogte van je donatie in het verleden.

Donorkind maakt de keuze voor contact

Voor sommige donorkinderen is het nieuws van een match met de donor of het ontvangen van informatie over de bekende donor al voldoende. Andere donorkinderen nemen even een pauze of willen het liefst eerst schriftelijk contact. Weer anderen willen de donor graag meteen persoonlijk ontmoeten. Het donorkind bepaalt of er contact gelegd wordt.

Als je geregistreerd bent als B-donor krijg je bericht van SDKB als een donorkind jouw identificerende gegevens opvraagt. Wanneer je weet dat informatie van je is opgevraagd maar er geen verdere vraag tot contact komt, kan dit voor sommige donoren frustrerend of ontgoochelend zijn, weer anderen vinden het prima. Ditzelfde geldt wanneer er een match is maar het donorkind wil (nog) geen ontmoeting. 

Hoe reageer jij als donor?

Als donor heb je wettelijk geen verplichting tot contact met kinderen die voortgekomen zijn uit je donatie. Donorkinderen hebben, in het geval van een bekende donor, wel recht op persoonsidentificerende informatie. Helemaal geen reactie (hetzij schriftelijk of persoonlijk) van jouw kant kan mogelijk een reactie veroorzaken. Donorkinderen kunnen de informatie die ze verkregen hebben, gebruiken om zelf contact te zoeken. Op voorhand nadenken over welke wijze, hoe vergaand en op welk tempo voor jou passend is, zorgt ervoor dat je zelf mee kunt bepalen welke vorm en de mate van contact er zich gaat vormen.

De een vindt het prettig om contact te leggen via een brief of mail en om dit eventueel uit te bouwen naar een persoonlijke ontmoeting. Anderen willen graag meteen een ontmoeting. Voor iedereen ligt dat tempo anders. Het is raadzaam om alvast na te denken over wat bij jou past.

Ontmoeting met donorkind is niet verplicht

De Fiom KID-DNA Databank matcht donoren en donorkinderen op basis van DNA. Wanneer er een match is, neemt een hulpverlener van Fiom contact op met beide partijen. De hulpverlener bespreekt de wensen en verwachtingen zowel met jou als met het donorkind. Als jullie beiden open staan voor een ontmoeting, is het mogelijk dat de hulpverlener bij deze ontmoeting aanwezig is. Als de wensen en verwachtingen niet hetzelfde zijn, zal de hulpverlener hier een bemiddelende rol in spelen. Een ontmoeting is nooit verplicht. Ook kun je je jouw eigen tempo aangeven, je houdt zelf de controle. Hierbij kun je een beroep doen op de ondersteuning van Fiom.

Voorbereiding

 Het kan helpen van tevoren al eens na te denken over een aantal zaken:

  • Welke wensen en verwachtingen heb je met betrekking tot contact, een ontmoeting en het contact ná deze eerste ontmoeting?
  • Heb je de mensen die belangrijk voor je zijn (bijvoorbeeld je partner, eventuele kinderen) verteld over je donatie in het verleden?
    Als je dit niet hebt gedaan, heb je een idee hoe je dit zou willen aanpakken? Wat heb je nodig hiervoor?
  • Je donorkind ontmoeten heeft ook een impact op je eventuele partner en kinderen.
    Het kan hetzelfde maar ook anders aanvoelen voor hen. Wat als zij geen contact wensen met donorkind(eren) uit jouw donatie? Heeft dit impact op jouw beslissingen? Hoe zou je dit aanpakken? Wat heb je hiervoor nodig? 

Natuurlijk kan je het ook laten voor wat het is. Maar als je deze zaken al eens hebt overdacht, ben je beter voorbereid op een eventuele match of verzoek tot contact.