Ben je vindbaar voor jouw donorkind(eren)?

Het moment waarop je gedoneerd hebt, heeft invloed op je situatie nu. Dit bepaalt bijvoorbeeld of  je wel of niet vindbaar bent voor jouw donorkind(eren). Hoe zit het ook alweer? 

Gedoneerd vóór 1 juni 2004

Voor 1 juni 2004 doneerden mannen meestal anoniem. Slechts bij een aantal klinieken kon je zelf kiezen of je als anonieme donor (A-donor) of bekende donor (B-donor) wilde doneren. Ook zijn er gevallen bekend waarbij de donor koos voor B-donorschap, maar geregistreerd werd als A-donor. Vanaf 1 juni 2004 is de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting ingegaan en daarmee is het anoniem doneren van sperma in Nederland niet meer mogelijk.

Gedoneerd na 1 juni 2004

Vanaf 1 juni 2004 zijn fertiliteitsklinieken verplicht om alle informatie over donoren en inseminaties door te geven aan de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB). Daar kunnen donorkinderen informatie opvragen

Gedoneerd na 1 juni 2004 bij klinieken die in opspraak zijn geraakt

Helaas zijn niet alle fertiliteitsklinieken in de eerste jaren na deze wetswijziging op een juiste manier met persoonsgegevens omgegaan. Het kan dus gebeuren dat je als donor die ná 1 juni 2004 gedoneerd heeft toch niet bekend bent bij de SDKB en dus een 'anonieme donor' bent. 

Verschillen tussen een A donor en B donor

Ben je een anonieme (A) donor dan wil dit zeggen dat persoonsidentificerende gegevens zoals je naam, geboortedatum en woonplaats niet beschikbaar zijn voor anderen. Je identiteit zal niet bekend gemaakt worden door een kliniek/arts, noch aan (wens)ouders, noch aan donorkinderen. (Dit wil niet zeggen dat men niet gevonden kan worden via bijvoorbeeld een online DNA-databank). De mate waarin niet-identificeerbare informatie beschikbaar is voor wensouders kan verschillen. Zo kan informatie over bijvoorbeeld haarkleur, oogkleur wel beschikbaar zijn. 

Ben je een bekende (B) donor dan wil dit zeggen dat je identiteit (naam, geboortedatum en woonplaats) wel vrijgegeven kan worden aan het donorkind wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd, namelijk:

  1. Het donorkind heeft zelf een vraag ingediend om meer informatie over de donor te verkrijgen bij de SDKB.
  2. Het donorkind is 16 jaar of ouder.

Als het kind tussen 12 en 16 jaar is kunnen alleen niet-identificerende gegevens opgevraagd worden bij de SDKB, die je vantevoren hebt doorgegeven aan de kliniek (zoals uiterlijke kenmerken, opleiding en hobby's). 

Praktische informatie voor spermadonoren

donorconceptie-anonieme-donor-Fiom

donorconceptie-bekende-donor-Fiom