Google

02-07-2009 - De ene helft van onze bevolking is zoekende en de rest wil gevonden worden. Tenminste, zo lijkt het als men zich op het internet begeeft. We surfen over de hele wereld.
Men wil ook gevonden worden. Iedereen die maar een beetje kan zingen, een frivool dansje kan uitvoeren…, ze plaatsen het op YouTube in de hoop dat ze gevonden worden.

Zoeken en gevonden worden. Wie zoekt er en wie wordt er gevonden? Wie begeeft zich op het internet?

We herkennen het allemaal. Die vergadering, die cursus. Die éne man of vrouw blijft je bij en later thuis Google je even op die naam in de hoop iets te vinden. Ik doe het, maar u doet het ook. We Googlen er met zijn allen vrolijk op los.

Zoeken en gevonden worden. Geadopteerden zoeken en willen graag gevonden worden. Ze willen gevonden worden door hun bio-moeder en of vader die in het verleden afstand van hem of haar deed. Altijd is daar het verlangen.

Zoeken afstandsmoeders? Ja, zij zoeken weldegelijk. Zij zoeken vanaf de eerste dag na de geboorte van hun afgestane kind. Niet concreet op het Internet. Nee, de afstandsmoeder zoek in haar omgeving. “Draagt deze man of vrouw de naam van mijn kind? Herken ik iets in dit gezicht van die onbekende? Zou die vrouw die daar zit mijn kind zijn? Of die man met dat smalle gezicht? Lijkt hij niet op mij?”

Ze zoekt, maar wil liever niet gevonden worden. Het is veiliger zo. Niemand in haar omgeving die iets weet of vermoedt. Ze zoekt in stilte, Google is haar niet bekend.
De geadopteerde echter, Googled er vrolijk op los.

‘De Fiom gaat digitaal’, lees ik in de nieuwsbrief van de Fiom, ‘anders missen ze de aansluiting’, zegt de directeur. Ze heeft gelijk. De Fiom bestaat van de zoekende.
Wie zoek de Fiom? Hoe bekend is de Fiom op het internet? Hoe snel is de Fiom daar te vinden?

Ik Google er even op los.
Ik typ in: 'adoptie'. Bij het woord 'adoptie' kom ik tot op pagina 15 nog steeds geen Fiom tegen en ik geef het op.
Bij het woord 'geadopteerde' vind ik de Fiom op pagina 7.
'Afstandsmoeders' typ ik in en jawel, op pagina 2 wordt er over de Fiom gesproken, op de volgende pagina vind ik de Fiom zelf.
Zelfs bij het woord 'adoptieouders' komt op pagina 3 de Fiom naar voren via de stichting Stade.

Zoeken en gevonden worden, het blijft een probleem. Maar de Fiom gaat digitaal en zal binnenkort door iedere betrokkene gevonden worden.

Renée de Bode-Grollée