Stichting en Steunpunt voor afstandsmoeders

In 1994 richtten een aantal actieve en strijdbare Nederlandse afstandsmoeders ‘Stichting Afstandsmoeders’ op. Zij behartigden jarenlang de belangen van afstandsmoeders in Nederland en organiseerden bijeenkomsten waar afstandsmoeders elkaar konden ontmoeten. Ook gaven zij advies en ondersteuning aan afstandsmoeders en vrouwen die afstand overwogen.

Toen het aantal actieve leden te klein werd, is de Stichting Afstandsmoeders opgeheven. Een paar gemotiveerde afstandsmoeders uit de stichting wilde niet dat alle kennis en ondersteuning verloren ging. Zij zetten de website van de stichting voort als het ‘Steunpunt voor afstandsmoeders’. Zo bleven zij digitaal informatie bieden over afstand en adoptie en beantwoordden zij vragen via de mail.

Website en beheer overgedragen aan Fiom

Toen ook het Steunpunt stopte is de website en het beheer overgedragen aan Fiom. Fiom vindt het namelijk belangrijk dat er een eigen plek voor afstandsmoeders is en bleef. Onze website biedt mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, ervaringen te delen, vragen te stellen en gemakkelijk en snel informatie en advies te krijgen.

Lees meer over de begeleiding van Fiom
 

Huidige Stichting voor afstandsmoeders

In 2016 is een nieuwe stichting voor afstandsmoeders opgericht: Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder (DNA)

‘De stichting wil er zijn voor alle ongehuwde moeders die al of niet onder dwang hun pasgeboren kind hebben moeten afstaan en die behoefte hebben aan herkenning, erkenning, een veilige plek om hun verhaal te delen, integriteit in de manier waarop ze benaderd worden en hun recht op privacy.’