Afstandsmoeders

‘Afstandsmoeders’: zo heten in Nederland de moeders die hun kind hebben moeten afstaan ter adoptie. Sommige vrouwen hebben zelf de keuze gemaakt hun kind af te staan, anderen zijn gedwongen, hun kind is hen afgenomen. In Engeland worden ze birthmothers genoemd, geboortemoeders. En moeder blijf je, ook als je kind geadopteerd wordt.

Eerste adoptie in 1956

Vanaf 1956 is afstand ter adoptie mogelijk. Afstandsmoeders die toen jong zwanger waren, zijn nu over de 70. Andere afstandsmoeders zijn al in de 80 of misschien wel overleden. Lange tijd waren de moeders onzichtbaar. Er was niets over hen bekend en zelf zwegen ze als het graf. Eind jaren 80 kwam een aantal afstandsmoeders met hun verhaal naar buiten. Sindsdien is er veel informatie verzameld.

Afstandsmoeders vroeger en nu

Bij ‘Afstandsmoeder van vroeger’ vind je informatie over de afstandsmoeders die vroeger al dan niet gedwongen afstand hebben gedaan. Je leest over de omstandigheden waaronder dat gebeurde en de ontwikkeling van het Steunpunt voor afstandsmoeders.
Bij ’Afstandsmoeder van nu’ staat beschreven wie er tegenwoordig nog afstand ter adoptie doet en waarom.

Wil je meer over de geschiedenis van de afstandsmoeder weten?

Afstand moeten doen van je kind heeft grote gevolgen, niet alleen voor je kind maar ook voor jou als moeder. Vaak hebben moeders nog verdriet of kampen ze met schuldgevoelens. Sommigen gaan na jaren zoeken naar hun kind, of worden zelf door hun zoon of dochter gezocht. Meer informatie over zoeken naar je kind.

Heb je zelf je kind moeten afstaan? Zoek je herkenning of steun bij andere afstandsmoeders? Dan kun je je aanmelden. En ook als je zelf je verhaal wilt insturen, ben je welkom.

Meld je aan voor contact met andere afstandsmoeders

Stuur je persoonlijke verhaal in 

Onderzoek naar afstand en adoptie

In september 2019 is een onderzoek gestart naar binnenlandse afstand en adoptie in de periode 1956 tot 1984. Onderzoek naar de situaties van afstandsouders- en kinderen uit die periode. En naar de rol van betrokken organisaties en de sociale omgeving, zoals familie en hulpverleners.   

Het onderzoek is in november 2021 stopgezet, omdat bij het Aanmeldpunt zaken zijn misgegaan en dit het vertrouwen van de aanmelders heeft geschaad. 

Een van de gevolgen van het stopzetten van het onderzoek is dat alle gegevens van de aanmelders bij het Aanmeldpunt of het Verwey-Jonker Instituut moeten worden vernietigd. Dat is nodig volgens de privacywet persoonsgegevens (AVG). 

In de tweede week van januari 2022 krijgen alle aanmelders een bericht van Fiom of het Verwey-Jonker Instituut met de stappen tot aan het moment van vernietigen van de persoonsgegevens. De aanmelders krijgen de mogelijkheid om het verslag van hun eigen gesprek met het Aanmeldpunt of met het Verwey-Jonker Instituut te ontvangen. 

De minister voor Rechtsbescherming zal in het voorjaar van 2022 een nieuwe commissie instellen om onderzoek te doen naar het systeem van binnenlandse afstand en adoptie. Deze commissie bepaalt zelf hoe zij het onderzoek wil uitvoeren, volledig los van het ministerie.  

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/aanmeldpuntafstandenadoptie