Zoon of dochter zoekt jou?

Wat als jouw zoon of dochter het initiatief genomen heeft om jou te zoeken? Hoe ga je daarmee om en wat kun je verwachten?

Zoals gezegd, melden zich bij Fiom vaak geadopteerden die willen zoeken naar hun biologische moeder of vader. Het kan dus zijn dat je kind op zoek gaat naar jou. Ook voor hem of haar is dit een hele stap. Hij weet niet wat hij aan zal treffen en neemt het risico teleurgesteld of afgewezen te worden. Maar hij is nieuwsgierig, wil weten op wie hij lijkt en of hij nog broers of zussen heeft.

Wat kan je verwachten als jouw kind zoekt naar jou:

  • Je krijgt een brief van een Fiom-hulpverlener, waarin hij beschrijft wat Fiom is. Ook vraagt de hulpverlener of je contact met hem wilt opnemen omdat hij wat vragen aan je heeft die hij nader wil toelichten.
  • Waarschijnlijk vermoed je dan al waar het over gaat….
  • Als je belt, zal de hulpverlener je vertellen dat het om je afgestane zoon of dochter gaat, waarom hij/zij een zoekactie is gestart en wat de verwachtingen zijn.
  • Jij kunt dan van jouw kant vertellen wat je er van vindt en wat je er mee wilt.
  • Als je geen contact wilt, wordt dat gerespecteerd. Je zoon of dochter krijgt niet zomaar jouw contactgegevens, dat kan alleen met toestemming van jou. Het is wel belangrijk dat je weet dat je zoon of dochter verder kan gaan zoeken, bijvoorbeeld naar jouw andere kinderen (als je die hebt en als ze volwassen zijn). Ook kan hij of zij vragen om inzage in het afstandsdossier
  • Als je wel contact wilt, zal de hulpverlener in overleg met jou en je zoon of dochter de volgende stap bepalen. Dit is afhankelijk van jullie beider behoefte. Het kan zijn dat jullie elkaar willen ontmoeten, of dat je eerst een keer een gesprek met de hulpverlener alleen wilt. Een briefwisseling is ook een mogelijkheid.
  • Als je eerst tijd nodig hebt om het te laten bezinken en te kijken wat je wilt, dan kan dat natuurlijk. De hulpverlener kan je in die periode bijstaan als je daar behoefte aan hebt. Hij kan je ook helpen als je je afvraagt of en hoe je anderen (zoals je familie) gaat inlichten.
  • Als je niet reageert op de brief volgt er een aangetekende brief. Fiom weet dan zeker dat de brief in ontvangst genomen is. Als je ook niet op deze brief reageert, zal het van je zoon of dochter afhangen of er nog iets gebeurt. Wil hij of zij bijvoorbeeld verder zoeken naar halfbroers of –zussen? In dat geval stelt Fiom je daar van op de hoogte. Wil hij of zij het afstandsdossier inzien? Ook dan legt Fiom jou dat voor en vraagt om een reactie.