Jij wilt zoeken

Ben je afstandsmoeder en wil je zelf een zoekactie starten? Wat is de gang van zaken als je zelf het initiatief neemt:

  • Je kunt je aanmelden via deze website.
  • Een hulpverlener van Fiom neemt contact met je op per e-mail of telefoon.
  • Fiom beoordeelt of de zoekactie mogelijk is.
  • De zoekactie kan definitief starten nadat je de kosten á € 85,- hebt betaald.
  • De hulpverlener houdt je op de hoogte van de voortgang.
  • Minimaal een keer heb je face to face contact met de hulpverlener over je motief, wens en gevoelens. Je krijgt tevens informatie over wat je kunt verwachten.
  • Hoe het contact verder ingevuld wordt, hangt af van de behoeftes en de complexiteit van de zoekactie.
  • Als je zoon of dochter gevonden is, stuurt de hulpverlener in overleg met jou een eerste brief met verzoek om contact op te nemen. Je krijgt niet zomaar de contactgegevens, dat kan alleen met toestemming van de gevonden persoon.
  • Afhankelijk van de uitkomst wordt de volgende stap gemaakt.

Een zoekactie starten

Mogelijke uitkomsten kunnen zijn:

1. Je zoon of dochter wil contact

Je zoon of dochter reageert positief op je initiatief. Het contact verloopt op een manier waar jullie beiden achterstaan. Totdat jullie contactgegevens uitwisselen, kan het contact via de hulpverlener van Fiom verlopen. De hulpverlener begeleidt zowel jou als je zoon of dochter. Wil je elkaar ontmoeten? Dit kan ook met ondersteuning van Fiom.

2. Je zoon of dochter wil (nog) geen contact

De hulpverlener gaat na of contact op een later tijdstip of op een alternatieve manier mogelijk is. Misschien is je zoon of dochter wel bereid om enkele vragen te beantwoorden of foto’s op te sturen. Mocht deze echt niets willen, dan is contact leggen (op dit moment) helaas niet mogelijk.

3. Je zoon of dochter reageert niet

Als op de eerste brief geen reactie komt, stuurt de hulpverlener een aangetekende brief naar je zoon of dochter. Is deze in ontvangst genomen en komt er weer geen reactie? Dan is de gezochte persoon op de hoogte van het feit dat hij/zij gezocht wordt, maar kiest deze ervoor niet op het contactverzoek in te gaan. Contact leggen is dan (op dit moment) helaas niet mogelijk.

4. Je zoon of dochter wordt niet gevonden

Soms is het onmogelijk om jouw zoon of dochter te vinden. Bijvoorbeeld als hij/zij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of met onbekende bestemming is vertrokken. Contact leggen is dan (op dit moment) helaas niet mogelijk.

5. Je zoon of dochter is overleden

Als jouw zoon of dochter overleden is, gaat Fiom na of hij/zij naaste familieleden had (partner en/of kinderen). Fiom gaat, na overleg met jou, naar hen op zoek. In dat geval zijn alle uitkomsten die hier boven staan weer mogelijk.

Contactregister

Fiom heeft een contactregister ontwikkeld. Hierin zijn zowel afstandsouders als geadopteerden opgenomen. Deze personen staan wél open voor contact, maar zijn nog niet klaar zijn om op zoek te gaan. Zodra je je meldt bij Fiom om een zoekactie te starten of om je in te schrijven in dit register, kijkt Fiom of deze gezochte persoon al in dit register staat. 

Heb je een zoekactie gedaan en is contact leggen (nog) niet mogelijk? Ook dan kun je je inschrijven in het Fiom-contactregister. Zo kan Fiom je gegevens direct terugvinden als je zoon of dochter op een later moment alsnog contact met je zoekt. Inschrijving in het Fiom-contactregister is gratis.  

Inschrijven in het Fiom-contactregister