Per 1 januari 2020 zijn de activiteiten van Stichting Adoptievoorzieningen ondergebracht bij Stichting Fiom. Door onze krachten te bundelen zetten we een stap voorwaarts in het vormen van Fiom als centrum voor verwantschapsvragen. Hiermee wordt de positie van Fiom als kenniscentrum ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen versterkt.

Het logo van Fiom en het logo van Stichting Adoptievoorzieningen

De fusie zorgt ervoor dat alle kennis en expertise rond afstand en adoptie in Nederland samenkomt in één organisatie. Door deze kennis te delen en mee te nemen in onze dienstverlening, hopen we dat iedereen nog beter afgewogen beslissingen kan nemen ten aanzien van (afstand ter) adoptie, het vormen van een gezin op niet-traditionele wijze en bij de afweging om op zoek te gaan naar familie. 

Door het vormen van één organisatie is voor iedereen duidelijk waar je terecht kunt met vragen over verwantschap, zoeken naar familie, nieuwe gezinsvormen en nazorg.  

Ontstaansgeschiedenis van Stichting Adoptievoorzieningen

Fusie Fiom (2020)

Adoptievoorzieningen is per 1 januari 2020 samengegaan met Stichting Fiom. De activiteiten worden voortgezet onder de naam Adoptievoorzieningen, als onderdeel van Stichting Fiom.

Stichting Adoptievoorzieningen (2002-2020)

Stichting Adoptievoorzieningen is op 1 januari 2002 ontstaan na een fusie van Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie en de Stichting Werkverband Adoptie Nazorg.

Stichting Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie (1989-2002)

In 1989 trad de Wet Opneming Buitenlandse Pleegkinderen in werking. In deze wet werd opgenomen dat aspirant-adoptieouders die voor het eerst een buitenlands kind wilden adopteren, verplicht een voorlichtingsprogramma moesten gaan volgen.
Op 15 juli 1989 werd Bureau VIA als onafhankelijke stichting officieel door de staatssecretaris van Justitie aangewezen om deze voorlichting aan aspirant-adoptieouders te verzorgen.

Stichting Werkverband Adoptienazorg (1981-2002)

Met de oprichting van de Stichting Werkverband Adoptienazorg (WAN) in 1981 werd een landelijk coördinatie- en informatiepunt op het gebied van adoptiespecifieke ondersteuning gecreëerd. De behoefte hieraan werd duidelijk toen de eerste generatie adoptieouders met hun vragen en ervaringen naar buiten trad. Hulpverleners gaven op verschillende manieren praktische hulp aan deze gezinnen. Via wetenschappelijk onderzoek werd kennis verworven over aspecten die een rol spelen bij adoptie. Adoptieouders, adoptieorganisaties, hulpverleners en wetenschappers bundelden hun krachten in de WAN.