22/05/2024 

Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft besloten om per direct geen nieuwe procedures voor interlandelijke adoptie op te starten. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister geeft met het besluit gevolg aan een motie van de SP die in april door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen.  

Fiom is gevraagd geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. Lopende adoptieprocedures gaan vooralsnog door. Of deze kunnen worden afgerond is afhankelijk van het afbouwplan dat naar verwachting in september 2024 zal worden opgesteld. Aspirant-adoptieouders moeten zich realiseren dat procedures mogelijk niet kunnen worden afgerond.  

Er zijn ook twee andere moties ingediend:

  • Laagdrempelige en onbeperkte toegang tot het eigen dossier, en betere ondersteuning voor geadopteerden.
  • Stoppen met doorprocederen tegen interlandelijk geadopteerden die in het gelijk zijn gesteld door de rechter, en niet meer beroepen op verjaring.

Hier is nog geen duidelijkheid over. Het Ministerie heeft aangegeven hier meer tijd voor nodig te hebben. 

Meer informatie lees je op de site van de Rijksoverheid. Hier staan ook veelgestelde vragen.  

Fiom realiseert zich dat dit besluit van de adoptiestop een impact heeft op alle betrokkenen. Het is mogelijk om Fiom te bellen als je met vragen zit. Bel naar: 030-2330340 of stuur een mail naar: administratie.av@fiom.nl