17/04/2024 

De Tweede Kamer vindt dat adoptie van kinderen uit het buitenland op termijn niet meer moet plaatsvinden. Een voorstel van de SP hiertoe haalde dinsdag 16 april een meerderheid. De motie verzoekt het kabinet om met een nieuw plan te komen waarin interlandelijke adoptie ‘op zorgvuldige wijze’ wordt afgebouwd.

Afbouwplan interlandelijke adoptie 

De aangenomen motie volgt na jaren van discussie en de tijdelijke stopzetting van interlandelijke adopties in 2021 vanwege misstanden in de adoptiesector. Hoewel minister Weerwind benadrukt dat het Nederlandse adoptiesysteem zorgvuldig is en niet zou moeten stoppen, wijzen critici op de structurele problemen en ethische vraagstukken rondom adoptie uit het buitenland. SP-Kamerlid Van Nispen betoogt dat het verplaatsen van kinderen niet altijd in hun belang is en dat het gezonder is voor hen om op te groeien in hun eigen regio. Ook wordt gewezen op misstanden in het verleden, zoals valsheid in geschrifte en de handel in kinderen. Ondanks de mogelijke goede intenties van interlandelijke adoptie, blijven er zorgen bestaan over de lange termijnimpact en ethische rechtvaardiging ervan.

Lees het nieuwsbericht.