Er zijn ontzettend veel regelementen en wetten rondom adoptie. Deze wetten en regels op het gebied van adoptie worden regelmatig herzien. Hieronder vind je een verzameling en overzicht van relevante wetten en regels. Voor de volledige tekst en actualiteit kan je het beste naar de website van de overheid gaan of klikken op onderstaande links.

Rechter hamer

Jurisprudentie

Uitspraken van de rechterlijke macht zijn raadpleegbaar op www.rechtspraak.nl.

Kwaliteitskaders

Wetgeving op het gebied van adoptie

De belangrijkste wetten op het gebied van adoptie zijn de:

Wetten

Onderstaande wetten, amvb’s, koninklijke besluiten en ministeriële regelingen hebben ook betrekking op adoptie.

Amvb’s en andere koninklijke besluiten

Ministeriële regelingen

Internationale verdragen

Nederland stemt haar wet- en regelgeving af op internationale regels en verdragen. Dit kunnen afspraken met een juridisch karakter zijn, maar ook afspraken van humanitaire aard.