Als je alleenstaand bent, een lat-relatie hebt, samenwoont en/of wanneer jij en je partner een officieel geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kan je uitsluitend als individuele aanvrager een adoptieprocedure starten. Je verzoek kan alleen met instemming van je eventuele partner worden ingediend.

Ook voor gehuwden is het mogelijk om op naam van één van beiden een aanvraag in te dienen. Dit kan gunstig zijn, bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil tussen de partners. De leeftijd van de oudste partner wordt namelijk als uitgangspunt genomen bij een gezamenlijke aanvraag. Voor de partner gelden geen wettelijke leeftijdscriteria. Wel wordt tijdens het gezinsonderzoek gekeken of de leeftijd van de partner geen risico’s oplevert voor het kind. De partner dient de voorlichting te volgen, moet ook medisch gekeurd worden en inzage geven in het JDR en wordt eveneens betrokken bij het gezinsonderzoek.

Mogelijkheden

De mogelijkheden voor alleenaanvragers om een buitenlands kind te adopteren, zijn beperkt. Veel landen geven de voorkeur aan gehuwde stellen. In de praktijk komen alleenaanvragers, als er al mogelijkheden zijn, meestal in aanmerking voor een zogenaamd moeilijk plaatsbaar kind. Dit zijn kinderen met een medisch probleem of kinderen ouder dan vier jaar.

De kansen voor een alleenstaande man zijn zeer klein. Via de vergunninghouders is er vrijwel geen kans.