Op verschillende momenten in de adoptieprocedure kan je uitstel vragen of de procedure stopzetten. Soms zijn er omstandigheden waarbij je geen keuze hebt. Dan ben je zelfs verplicht om de procedure uit te stellen. Het is belangrijk om uitstel of beëindiging van de adoptieprocedure op tijd door te geven.

Aziatisch meisje kijkt voor zich uit

Uitstellen adoptieprocedure

In de adoptieprocedure zijn er twee onderdelen uit te stellen: de voorlichtingsbijeenkomsten en het gezinsonderzoek. De informatiebijeenkomst is niet uit te stellen. Deze moet je vier maanden na betaling volgen, anders vervalt de inschrijving. Bedenk daarom goed voordat je betaalt of je de adoptieprocedure al in gang wilt zetten. Zo niet, dan kunt je je beter op een later tijdstip (opnieuw) aanmelden.

Er zijn twee momenten waarop je de deelname aan de vijf voorlichtingsbijeenkomsten kunt uitstellen:

  • Na ontvangst van de uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomsten. Dan is uitstel van maximaal één jaar mogelijk.
  • Na het betalen van de voorlichtingsbijeenkomsten. Dan is uitstel van maximaal drie jaar mogelijk.

In een aantal gevallen bent je verplicht de adoptieprocedure uit te stellen. Dit geldt als er sprake is van:

  • Een zwangerschap
  • De opname van een pleegkind in het gezin of de langdurige uithuisplaatsing ervan
  • Een echtscheiding
  • Een nieuwe partner
  • Een ernstige ziekte of overlijden van een van de partners

Het is belangrijk dat je Fiom informeert als er zich belangrijke veranderingen in je privéomstandigheden voordoen. Goed om te onthouden is dat het tijdstip van uitstellen bepalend is voor eventuele terugbetaling van het voorlichtingsgeld. Lees meer daarover via de terugbetalingsregeling.

Niet alleen de voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook het gezinsonderzoek kan uitgesteld worden. Dit kan bepaald worden door de Raad voor de Kinderbescherming. Naast bovengenoemde redenen is dat bijvoorbeeld door het ondergaan van vruchtbaarheidsonderzoeken of -behandelingen.
Je kunt ook zelf het gezinsonderzoek uitstellen, maximaal twee jaar. Dien dan een schriftelijk verzoek in bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Adoptieprocedure voortzetten

Heb je de voorlichtingsbijeenkomsten uitgesteld en wil je weer beginnen? Meld dit dan bij Fiom. Je zult dan zo snel mogelijk weer ingedeeld worden. Is de adoptieprocedure uitgesteld omdat je zwanger was? Dan kun je weer deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomsten als je kind één jaar is. Laat ons dat dan binnen een maand na de geboorte van het kind weten.

Is je adoptieprocedure uitgesteld vanwege omstandigheden rondom het gezinsonderzoek, en zijn deze omstandigheden veranderd? Neem dan op tijd contact op met de Raad voor de Kinderbescherming . Dan kan je het gezinsonderzoek weer laten plaatsvinden. Neem je zelf geen contact op, dan neemt de Raad na twee jaar contact met je op.

Adoptieprocedure beëindigen

Als je toch afziet van de adoptie, kun je de adoptieprocedure stoppen. Het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk en schriftelijk aan Fiom laat weten. Je kunt hiervoor gebruik maken van het formulier intrekking aanvraag beginseltoestemming. Allebei de partners (indien van toepassing) moeten dit ondertekenen. Je kunt een eventuele betaling terugkrijgen, maar dit hangt af van het tijdstip van afmelden of uitstellen. Kijk voor de voorwaarden in de terugbetalingsregeling.

Als je de adoptieprocedure wilt stoppen omdat de samenwerkingsrelatie met het land van voorkeur wordt beëindigd, kan je geen restitutie voor de gemaakte kosten aanvragen. Uitgangspunt in het nieuwe stelsel is dat aspirant-adoptieouders beschikbaar zijn voor kinderen die baat hebben bij interlandelijke adoptie.