Als (jeugd)hulpverlener, arts, leerkracht of andere beroepskracht krijg je waarschijnlijk niet dagelijks te maken met hulpvragen van adoptiegezinnen of geadopteerden. Daarom kun je een beroep doen op onze deskundigheid. Wij hebben expertise op het gebied van gehechtheid, trauma, de ontwikkeling en opvoeding van adoptiekinderen en begeleiding van adoptiegezinnen en geadopteerden.

Blonde vrouw helpt kind met kroeshaar in de klas

Collegiale consultatie

Is de hulpvraag adoptiegerelateerd of niet? Soms kan het prettig zijn om je ideeën en aanpak aan een adoptiedeskundige collega voor te leggen. Als het wenselijk is, schuiven we aan bij een teamvergadering of casuïstiekbespreking.

Verwijzing

Zoek je voor je cliënt een hulpverlener met adoptiespecifieke kennis en ervaring? Wij beheren de landelijke sociale kaart adoptiehulp. Aan de hand van de vraag, de problematiek en de gewenste behandelvorm, zoeken we samen met jou naar de meest passende hulpverlening in de regio waar je cliënt woont.

Je kunt adoptieouders en geadopteerden ook direct naar ons verwijzen voor informatie over hulpverleningsmogelijkheden in hun regio.

Contact

Telefoon 030 233 03 40 (keuze 3), ma t/m do 9.30- 12.30 uur (normale gesprekskosten)
E-mail consultatieadoptie@fiom.nl