Demissionair Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft besloten dat er per direct (22 mei 2024) geen nieuwe procedures voor interlandelijke adoptie meer mogen worden gestart. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister geeft met het besluit gevolg aan een motie van de SP die in april door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen.  

Fiom is gevraagd geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. Lopende adoptieprocedures gaan vooralsnog door. Of deze kunnen worden afgerond is afhankelijk van het afbouwplan dat in september 2024 zal worden opgesteld. Aspirant-adoptieouders moeten zich realiseren dat procedures mogelijk niet kunnen worden afgerond.  

Binnenlandse adoptie

De mogelijkheden om een kind te adopteren dat in Nederland geboren is, zijn beperkt. Er zijn in Nederland maar weinig ouders die er voor kiezen om volledig afstand te doen van hun kind en hun rechten als ouder. Per jaar worden in Nederland ongeveer 20 kinderen afgestaan. Er zijn altijd meer aanvragen nodig van aspirant-adoptieouders, zodat de biologische ouder(s) met de voogd samen kunnen kiezen voor een gezin dat het beste past (bijvoorbeeld een specifieke regio in Nederland).

Wil je meer weten over binnenlandse adoptie? Bekijk meer informatie over de procedure, leeftijdsgrenzen en de eisen aan aspirant-adoptieouders op Kinderbescherming.nl.

Voor nieuwe aanvragen voor binnenlandse adoptie zal binnenkort een nieuw aanvraagformulier komen. Voor lopende aanvragen blijft binnenlandse adoptie ook een optie. Binnenkort zal meer duidelijk worden in welke vorm dit gaat plaatsvinden. Vul het interesseformulier in als je in aanmerking wilt komen voor binnenlandse adoptie, dan nemen we binnenkort contact met je op.

Interesseformulier binnenlandse adoptie

 

Informatie voor (aspirant) adoptieouders over Nederlandse adoptie.jpg

Als (aspirant-)adoptieouder is het soms lastig om je te kunnen verplaatsen in de positie van een ongewenst zwangere vrouw die overweegt haar kind af te staan, vooral als dat ‘gewoon’ in Nederland is. Onderstaande informatie helpt om een beeld te krijgen van hoe binnenlandse adoptie in zijn werk gaat en wat dit betekent voor de biologische ouders, de adoptieouders en het kind.

Download brochure