Cijfers interlandelijke adoptie 

Ieder jaar publiceert het Ministerie van Justitie en Veiligheid een rapport met cijfers over interlandelijke adoptie. Fiom maakt deze informatie toegankelijk. We leggen de belangrijkste ontwikkelingen uit: het aantal adoptiekinderen naar Nederland komt, de landen van herkomst en de kenmerken van de kinderen.  

Zie onze publicaties: