Cijfers interlandelijke adoptie 

Ieder jaar publiceert het Ministerie van Justitie en Veiligheid een rapport met cijfers over interlandelijke adoptie. Fiom maakt deze informatie toegankelijk. We leggen de belangrijkste ontwikkelingen uit: het aantal adoptiekinderen naar Nederland komt, de landen van herkomst en de kenmerken van de kinderen.  

Zie onze publicaties: 

Download rapporten Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Tot 2020 bracht het Ministerie van Justitie en Veiligheid elk jaar een ‘trends en analyse adoptie’ rapport uit. Deze rapporten zijn hieronder te downloaden.