Een geadopteerde puber in huis? De tienertijd is een boeiende ontwikkelingsfase, waarin vaak allerlei extra opvoedvragen ontstaan, omdat er veel verandert. Misschien maak je je zorgen, maar schreeuwt je puber om zelfstandigheid? Of twijfel je juist of je te beschermend bent?

Waar komt het gedrag vandaan, is het de puberteit, het karakter van je kind, of speelt ook de adoptieachtergrond een belangrijke rol? Hoe kun je het contact met je tiener verstevigen en je verantwoordelijkheid als opvoeder behouden? En hoe ga je als ouder met je eigen twijfels, spanning en frustraties om, want het is soms flink zoeken.

Programma

Wij bieden in groepsverband begeleiding aan adoptieouders. Daarmee krijg je een goede mix van informatie en begeleiding van (adoptie)deskundige trainers, in combinatie met onderlinge uitwisseling met andere adoptieouders. Herkenning, relativering, nieuwe ideeën en plezier blijken krachtige ingrediënten van deze bijeenkomsten.

Je krijgt informatie over normale én adoptie gerelateerde ontwikkelingen in de puberteit, waarbij de voor adoptieouders bekende thema’s, zoals hechting, identiteit, rouw en loyaliteit, worden opgefrist en gelinkt aan deze levensfase. Ook maak je kennis met twee opvoedmodellen (Waakzame zorg en Oplossingsgericht opvoeden) die in de puberteit helpend kunnen zijn om stevig maar liefdevol met je tiener te kunnen omgaan. De theorie wordt steeds door middel van uitwisseling en opdrachten gekoppeld aan ervaringen vanuit de praktijk.

Na afloop van de cursus ben je bewuster van waar je (adoptie)alert op kunt zijn in deze opvoedfase en heb je handvatten gekregen om je tiener daarbij te ondersteunen. Als je de principes van Waakzame zorg meer in de vingers wil krijgen, kun je daarna ook een vervolgtraining volgen.

Voor wie is de cursus geschikt?

Deze cursus is voor adoptieouders met kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar (in de (beginnende) puberteit). Er worden ervaringen uitgewisseld en er wordt met opdrachten gewerkt. Het is dus fijn als je eigen voorbeelden en vragen kunt inbrengen.

Deze cursus is niet geschikt voor gezinnen met ernstige problematiek. Bij twijfel kunt je bellen met 030-2330340 (afdeling nazorg).

Praktische informatie

  • Basiscursus op het kantoor van Fiom: De Bouw 93, 3991 SZ, Houten
  • Er is plaats voor 7 ouderparen (of alleenstaande ouders). Als je niet samen kunt komen, kan je iemand meenemen die ook nauw bij je gezin betrokken is.
  • De cursus wordt gegeven door twee medewerkers van Fiom.
  • Kosten: €90,-. Dit is inclusief koffie en thee.

Deze cursus is er ook in een online variant.

Aanmelden cursus

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data voor deze cursus.

Vragen?

Heb je vragen over de cursus? Stuur dan een e-mail naar trainingen@fiom.nl

Stel je vraag