Om een goede band met je adoptiekind te kunnen opbouwen, is het belangrijk dat je de signalen van je kind begrijpt en er op een juiste manier op reageert. Video-interactiebegeleiding gericht op gehechtheid (VIB-G) is hierbij een handig hulpmiddel. Je kunt VIB-G aanvragen voor jou en je kind(eren) tot en met twaalf jaar.

Adoptieouders - Video-interactiebegeleiding.jpg

Wat is Video-interactiebegeleiding?

Video-interactiebegeleiding (VIB-G) is een vorm van kortdurende opvoedingsondersteuning met behulp van video-opnamen.  De begeleiding helemaal toegespitst op adoptiegezinnen. Communicatie en hechting staan centraal. Je krijgt tips om de band met je kind te versterken en de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Als je kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken bij het opbouwen van meer (zelf)vertrouwen, kan VIB-G gecombineerd worden met Sherborne Samenspel.

VIB-G

Video: een geschikt hulpmiddel

Kinderen die zich lang onveilig hebben gevoeld, kunnen soms onduidelijke signalen uitzenden om contact te leggen of om te laten weten wat ze willen. Soms vragen zij op een heel onhandige manier om aandacht. Het lijkt dan alsof ze het tegenovergestelde willen van wat ze eigenlijk nodig hebben. De videocamera legt vast hoe jij en je kind met elkaar contact maken, houden en zoeken. Je leert de signalen van je kind eerder herkennen en beter begrijpen.

Werkwijze

Er wordt een korte video-opname gemaakt van een gezinsactiviteit bij je thuis. De video-interactiebegeleider bespreekt de beelden op een later moment met je. Je krijgt suggesties om het contact met je kind verder uit te bouwen. Wanneer er vragen zijn rondom school of kinderdagverblijf kan ook daar een video-opname gemaakt en nabesproken worden. Een traject bestaat uit maximaal vier keer filmen en vier keer nabespreken.

Sherborne Samenspel

Kan je kind een extra steuntje in de rug gebruiken bij het opbouwen van meer (zelf)vertrouwen? Dan zal de video-interactiebegeleider voorstellen om samen met jou en je kind bewegingsoefeningen te gaan doen volgens de Sherborne-Samenspelmethodiek. Gewoon bij je thuis. Je kind krijgt zo de gelegenheid om gemiste ervaringen met prettig lichamelijk contact alsnog op te doen. Dit bevordert een positieve, veilige relatie tussen jou en je kind.

Sherborne Samenspel is bij Fiom specifiek ontwikkeld en afgestemd op adoptieouders en hun kind(eren). Voor een optimaal resultaat wordt het altijd in combinatie met video-interactiebegeleiding aangeboden.

Hoe werkt het?

Door eenvoudige bewegingsoefeningen help je je kind zich te concentreren en te richten op het eigen lichaam. Je helpt het kind om naar zijn lichamelijke sensaties te luisteren. Het kind wordt zich zo bewust van de mogelijkheden en beperkingen van zijn lichaam. Zo groeit het zelfvertrouwen.

Je experimenteert met verschillende vormen van interactie. Het kind ervaart hoe het is om zich over te geven aan jouw zorg, samen te werken of zijn eigen kracht te laten zien. Via bewegingservaringen krijgt het stilaan greep op begrippen als ruimte (ver en dichtbij, groot en klein) en tijd (snel en traag, ritme).

Sherborne Samenspel

Aanmelden en kosten

De ouderbijdrage voor een VIB-G-traject is € 150,-. Je kunt je telefonisch aanmelden, tel. 030 -233 03 40 keuze 3 (ma t/m do van 9.30 tot 12.30 uur) of per e-mail. Er volgt dan eerst een intake.