Adoptieouder zijn is op een aantal punten wezenlijk anders dan ouderschap van biologisch eigen kinderen. Een kind dat is afgestaan en geadopteerd, heeft soms andere behoeften en vragen. Het opbouwen van een band met elkaar kan minder vanzelfsprekend gaan. Adoptieouders staan in de opvoeding vaak voor andere uitdagingen.

Een man zit in een zwarte stoel en praat tegen een kind in een oranje stoel

Als een kind nog niet zo lang in Nederland en/of nog onvoldoende veilig gehecht is, verdient het aanbeveling eerst met het hele gezin te werken om het basisvertrouwen te versterken, voordat er een individuele therapie gestart wordt.

Een aantal methodieken, gericht op:

  • gehechtheid;
  • loyaliteiten en posities;
  • traumaverwerking;
  • stimuleren van hersenfuncties en verbeteren concentratie.

Gehechtheid

Loyaliteiten en posities

Traumaverwerking