Fiom biedt de mogelijkheid van een consult op school of kinderdagverblijf. Wij helpen je graag als je vragen of zorgen hebt over de ontwikkeling van je kind.

Afbeelding van een man en vrouw achter een laptop

Wat houdt consult op school in?

Aan de hand van je vraag en de vraag van de leerkracht of begeleider, kijken we naar de sociale en emotionele ontwikkeling van je kind. Wat heeft je kind op dit moment nodig om beter te kunnen functioneren? Jij, de leerkracht en intern begeleider krijgen informatie en concrete handvatten die je kind helpen om zich optimaal te ontwikkelen in de groep.

Je kunt om verschillende redenen de behoefte hebben aan een consult voor je adoptiekind. Dit consult kun je via Fiom aanvragen, bijvoorbeeld als:

  • je twijfelt over het tijdstip of tempo van instromen, of over het type onderwijs of opvang;
  • je vermoedt dat je kind op school overvraagd of overspoeld wordt, bijvoorbeeld door signalen zoals onrust, controlebehoefte, slecht slapen, driftbuien, moeite met concentreren;
  • je de school of opvang graag van meer informatie wil voorzien over adoptie, hechting en/of trauma en inzicht wil geven in gedrag van je kind dat hiermee kan samenhangen;
  • je merkt dat je kind niet graag naar school of kinderdagverblijf gaat;
  • het gedrag van je kind thuis heel anders is dan op school of kinderdagverblijf;
  • de leerkracht of leiding vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling of het gedrag van je kind;
  • je en de school zich afvragen of doubleren of juist ‘overgaan’ de beste optie voor je kind is.

Schoolconsult voor adoptiekinderen

Schoolconsult voor adoptiekinderen

Intake

Je ontvangt een intakeformulier met een aantal vragen over de achtergrondgeschiedenis en de (schoolse) ontwikkeling van je kind tot nu toe.

Video-opname thuis

Een adoptiedeskundige video-interactiebegeleidster maakt daarna een afspraak voor een korte video-opname van je kind bij jou thuis. Deze geeft een indruk van het contact tussen jou en je kind, de communicatie en het basisvertrouwen van je kind.

Nabespreking

Voor de bespreking van de video-opname is een aparte afspraak nodig. Dit consult duurt ongeveer twee uur. Het kan bij jou thuis of op een locatie in de buurt. Je kind is hierbij niet aanwezig. We praten over de ontwikkeling van je kind en we stellen bespreekpunten samen voor het consult op school of het kinderdagverblijf.

Video-opname op school

De video-interactiebegeleider neemt telefonisch contact op met school of kinderdagverblijf. Zij zoekt met de leerkracht of de intern begeleider uit welke vragen daar leven. Ook maakt zij een afspraak voor een korte video-opname in de groep. Ook maakt de video-interactiebegeleider een afspraak voor een consult met de leerkracht/groepsleiding en de intern begeleider op school.

Consult op school

Tijdens het consult worden delen van de video-opname besproken. De leerkrachten krijgen informatie en adviezen. Als ouders ben je bij het consult aanwezig.

Afrondend gesprek

Ongeveer zes tot acht weken na het consult op school komt er een telefonisch afrondend gesprek tussen jou en de video-interactiebegeleider.

Duur traject

Het totale traject duurt maximaal vier maanden vanaf het intakegesprek. De opname thuis start zes tot acht weken na het intakegesprek.

Kosten

De ouderbijdrage bedraagt € 95,-.

Aanmelden

Je kunt je telefonisch aanmelden, tel. 030 233 03 40, keuze 3 (maandag t/m donderdag 9.30 – 12.30 uur), of via e-mail.