Wil je meer lezen over adoptiegerelateerde thema’s, zoals hechting, identiteit, slapen, roots of het eerst jaar na aankomst? Dat kan. Onze brochures bevatten praktische informatie én handige tips.

Adoptiebrochures.jpg

De brochures zijn gratis te downloaden en worden regelmatig herzien. Wil je meer informatie naast de brochures, heb je advies nodig of een vraag? Neem dan contact op via nazorgadoptie@fiom.nl

Brochures voor adoptieouders

Voorkant van brochure: Adoptie en hechting als proces

Adoptie en hechting als proces: informatie voor ouders
Deze brochure gaat in op het hechtingsproces tussen adoptieouders en hun kind(eren). Welke rol speelt de achtergrond van je kind hierin? En die van jezelf? Je krijgt inzicht in de fasen van het hechtingsproces, signalen van onveilige gehechtheid en adviezen die u helpen een positieve band met uw kind op te bouwen.

47 pagina’s, download gratis

Download

Voorkant van brochure: Het eerste jaar na aankomst

Adoptie: het eerste jaar na aankomst: informatie voor (toekomstige) ouders
Als je adoptiekind eenmaal in Nederland is, breekt een intensieve periode aan. Iedereen moet aan elkaar wennen en elkaar leren kennen. Deze brochure besteedt aandacht aan emotionele en praktische zaken waar je als adoptiegezin de eerste tijd mee te maken krijgt. Er wordt ingegaan op het gedrag van het kind, hechting en de extra dimensies die adoptie geeft aan het ouderschap.

47 pagina’s, download gratis

Download

Voorkant van brochure: Meer kinderen tegelijk adopteren

Meer kinderen tegelijk adopteren: informatie voor (toekomstige) ouders
Wat komt er allemaal op je af als je twee of meer kinderen tegelijk adopteert? Aan de orde komen de verschillende vormen van meerlingplaatsingen, de waarde van de bloedband, het bewaken van grenzen, onderlinge rivaliteit of bondjes en verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen.

47 pagina’s, download gratis

Download

Voorkant van brochure: Adoptiekind op de basisschool. informatie voor adoptieouders

Adoptiekind op de basisschool: informatie voor ouders
Wat kunnen ouders doen om hun adoptiekind te helpen om goed mee te draaien op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over schoolkeuze, wennen op school, gehechtheid en ontwikkeling. Met veel praktijkvoorbeelden en tips.

43 pagina’s, download gratis

Download

Voorkant van brochure: Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling

Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen
Het ontwikkelen van een eigen identiteit en een positief zelfbeeld is voor ieder mens een opgave. Voor geadopteerden kan dat door hun afkomst, etniciteit en achtergrondgeschiedenis extra lastig zijn. In deze brochure lees je meer over de invloed die afstand en adoptie kan hebben op de identiteitsontwikkeling van je kind. Je krijgt informatie en tips over hoe je je kind bij de zoektocht naar zijn eigen identiteit kunt ondersteunen en kunt bijdragen aan een positief zelfbeeld.

47 pagina’s, download gratis

Download

De voorkant van de brochure: Adoptiekinderen in de puberteit

Adoptiekinderen in de puberteit
De puberteit is voor geadopteerden en hun ouders een extra lastige levensfase. In deze brochure lees je over de puberteit in het algemeen én over adoptiespecifieke onderwerpen zoals loyaliteitsconflicten, verdriet om het afgestaan zijn en zoeken naar roots. Je vindt tips om je puber te helpen om te gaan met zijn vragen en problemen en om de communicatie met je kind te verbeteren.

39 pagina’s, download gratis

Download

Brochures voor aspirant adoptieouders

informatie voor aspirant adoptieouders over Nederlandse adoptie.jpg

Als (aspirant)adoptieouder is het soms lastig om je te kunnen verplaatsen in de positie van een ongewenst zwangere vrouw die overweegt haar kind af te staan, vooral als dat ‘gewoon’ in Nederland is. Onderstaande informatie helpt om een beeld te krijgen van hoe binnenlandse adoptie in zijn werk gaat. Wat dit betekent voor de biologische ouders, de adoptieouders en het kind.

Download

Brochures voor professionals

Voorkant van de brochure: Adoptiekind op het kinderdagverblijf

Adoptiekind op het kinderdagverblijf: voor pedagogisch medewerkers
Adoptiekinderen zijn in de eerste jaren na aankomst nog kwetsbaar. Deze beknopte brochure bevat praktische tips waarmee je adoptiekinderen kunt helpen om zich veilig en prettig te gaan voelen op het kinderdagverblijf.

19 pagina’s, download gratis

Download

Brochure Adoptiekind op de basisschool.jpg

Adoptiekinderen hebben al heel wat meegemaakt voor ze naar Nederland komen. Ze zijn afgestaan, hebben vaak meerdere verzorgers gehad en zijn niet zelden verwaarloosd geweest. Na hun adoptie hebben ze moeten wennen aan hun ouders en een totaal nieuwe omgeving. Soms zitten ze nog midden in dat proces. Al deze ingrijpende ervaringen kunnen nog jarenlang doorwerken in hun gedrag en leerprestaties op school. 

43 pagina's, download gratis

Download

Beknopte brochures

Voorkant van brochure: Adoptiekind in de groep

Adoptiekind in de groep: informatie voor leerkrachten
Wat kunnen leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat kernachtige informatie voor leerkrachten, met veel praktijkvoorbeelden en tips.

15 pagina’s, download gratis

Download

De voorkant van de brochure: Voor de tweede keer adopteren

Voor de tweede keer adopteren
Overweegt je om een tweede keer te adopteren? Dan kom je opnieuw voor een aantal vragen en keuzes te staan. Kunnen we het aan? Is ons kind er klaar voor? Waar moeten we rekening mee houden? Deze brochure bevat praktische informatie en tips.

19 pagina’s, download gratis

Download

Voorkant van de brochure: Rootsreis in de basisschoolleeftijd

Rootsreis in de basisschoolleeftijd
Is het verstandig om met mijn jonge kind op rootsreis te gaan? Hoe bereiden we ons voor? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mijn kind? Met informatie over de afwegingen die voorafgaan aan zo’n reis en praktische tips die helpen bij een goede voorbereiding en een waardevol verblijf.

13 pagina’s, download gratis

Download

Voorkant van brochure: Trauma en herstel bij adoptiekinderen

Trauma en herstel bij adoptiekinderen
Deze brochure helpt je een eventueel trauma bij je kind te herkennen: welk gedrag kan traumagerelateerd zijn, wat zijn mogelijke signalen? Je vindt informatie over wat je kunt doen om je kind te helpen en waar je terecht kunt voor verdere ondersteuning of begeleiding.

19 pagina’s, download gratis

Download

De voorkant van de brochure: Adoptiekind in de familie- of vriendenkring

Adoptiekind in de familie-of vriendenkring
Met informatie voor opa’s, oma’s, ooms, tantes en vrienden van aspirant-adoptieouders over onder andere de adoptieprocedure, de achtergrond van adoptiekinderen en andere onderwerpen die goed zijn om te weten.

15 pagina’s, download gratis

Download

Voorkant van brochure: Slaapproblemen bij adoptiekinderen

Slaapproblemen bij adoptiekinderen
In deze brochure wordt ingegaan op veelvoorkomende oorzaken van slaapproblemen bij adoptiekinderen. Je leest hoe andere adoptieouders ermee zijn omgegaan en krijgt handvatten om je kind te helpen beter te gaan slapen.

13 pagina’s, download gratis

Download

De voorkant van de brochure: Taalontwikkeling bij adoptiekinderen

Taalontwikkeling bij adoptiekinderen
Nederlands leren kan voor adoptiekinderen een extra uitdaging met zich meebrengen. Zij dragen immers bij aankomst hun moedertaal al in meer of mindere mate bij zich. Ook kan de taalontwikkeling anders verlopen of stagneren door problemen in de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. In deze brochure lees je meer over wat je kunt doen om je kind te helpen. Met informatie, voorbeelden en praktische tips.

23 pagina’s, download gratis

Download