Een abortus is voor veel vrouwen een ingrijpende ervaring. Ook als je zeker weet dat je de juiste beslissing hebt gemaakt. Gevoelens van verlies, verdriet, boosheid, schuldgevoel of opluchting na een abortus zijn normaal. Meestal verdwijnen deze gevoelens na een aantal dagen of weken. De omstandigheden waarin je je besluit hebt genomen, kunnen van invloed zijn op de abortusverwerking. 

Abortus - Abortusverwerking.jpg

Wat zijn redenen voor een abortus?

Iedere situatie is anders en heb je zaken die een rol kunnen spelen bij het nemen van een besluit. Die redenen spelen vaak niet alleen een rol bij je keuze, maar hebben ook invloed op de periode ná je keuze.

Redenen voor vrouwen (en partners) die kiezen voor een abortus zijn bijvoorbeeld:

 • Er is sprake van een ‘compleet’ gezin en gezinsuitbreiding past niet binnen het toekomstperspectief.
 • Zij en/of hij denkt niet in staat te zijn de ouderrol te vervullen.
 • Er spelen praktische problemen op gebied van financiën, huisvesting, opleiding en/of werk.
 • Er is geen (geschikte) partner.
 • Er zijn medische redenen.
 • De zwangerschap is op een niet gewenste manier tot stand gekomen (seksueel misbruik, geweld). In de brochure 'Zwanger door incest' vind je meer informatie. 
 • Er is op dat moment geen kinderwens.

Wat is van invloed op de verwerking van een abortus?

 Er zijn verschillende omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van je abortus. Hieronder zijn een aantal voorbeelden zulke omstandigheden:

 • Hoe is de zwangerschap ontstaan?
 • Was er sprake van gewenste seks of kwam er geweld aan te pas?
 • Op welk moment heb je de zwangerschap ontdekt?
 • Hoeveel tijd had je voor het nemen van een zorgvuldig besluit of heb je in paniek gehandeld?
 • Heb je je laten leiden door anderen of was het je eigen beslissing?
 • Speelde je financiële of medische situatie mee?
 • Heb je eerder psychische klachten gehad?

Nadat je een abortus hebt gehad, ontdek je misschien dat een of meerdere aspecten die van belang zijn bij het nemen van een goed besluit, bij jou te weinig aan bod zijn gekomen.

Achteraf kan het moeilijk zijn om je te herinneren hoe je tot je besluit bent gekomen. Vanuit wat je nu weet, denkt en voelt, zou je misschien anders handelen. Het helpt als je je ervaringen kunt delen, door erover te praten of te schrijven. Houden de klachten aan en heb je er last van in jouw dagelijks leven, schakel dan hulp in. Fiom heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van vrouwen die ongewenst zwanger zijn en kiezen voor een abortus.

Terugkijken op de abortusbehandeling

Het terugkijken op de abortusbehandeling kan een onderdeel zijn van het verwerken van je ervaring. De manier waarop je de behandeling beleeft hebt, is belangrijk voor hoe je je voelt na de abortus. De meeste vrouwen hebben een goede ervaring in de abortuskliniek. Het kan ook zijn dat je ondanks goede voorbereiding en informatie over de abortus, de verwachtingen die je had van de behandeling niet zijn uitgekomen:

 • Je vond de manier waarop je werd benaderd niet prettig;
 • Je had niet het gevoel open te kunnen zijn over je twijfels;
 • Je had de beelden van de echo liever (niet) willen zien;
 • Je had achteraf het vruchtje willen zien of je had het juist niet willen zien;
 • Je hebt de ingreep anders ervaren dan je had verwacht;
 • Je was alleen in de kliniek en je had liever iemand mee willen nemen om je te steunen.

Veel vrouwen voelen zich opgelucht na de ingreep. Naast die opluchting kan er ook sprake zijn van leegte en verdriet. Deze tegenstrijdige gevoelens kunnen verwarring geven maar dat is heel normaal Ook hier geldt dat als je er veel last van ervaart in je dagelijkse leven je het beste hulp in kunt schakelen.

Online hulp bij de verwerking van een abortus

Fiom biedt hulp en begeleiding bij het verwerken van een abortus. Je kunt op verschillende manieren hulp van Fiom krijgen:

 • Via de online module Abortusverwerking. Kijk wat het traject inhoudt en lees de ervaringen van andere vrouwen. Onze online begeleiding is bedoeld voor vrouwen vanaf 16 jaar die in Nederland wonen en psychosociale klachten ervaren naar aanleiding van een abortus.
 • Via ervaringsverhalen op onze website van anderen die kozen voor abortus. Wanneer je in het verleden een abortus hebt gehad, kan het ook helpen om verhalen van anderen te lezen.
 • Via het opschrijven van je eigen verhaal. Je kunt deze ook insturen en zo anderen helpen. 
 • Via een besloten en verborgen Facebookgroep. Hier kun je jouw verhaal doen, ervaringen uitwisselen of een vraag stellen aan andere vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Besloten en verborgen Facebookgroep

Informatie over de online module Abortusverwerking

Live gesprekken bij de verwerking van een abortus

Wil je hulp, maar niet online? Vanaf 1 juli 2023 wordt psychosociale zorg na een abortus vanuit de overheid vergoed en kun je bij gespecialiseerde hulpverleners door het hele land terecht voor live gesprekken (op locatie).

De specialisten die de keuzehulpgesprekken voeren zijn opgeleid om ook gratis psychosociale hulp na abortus aan te bieden. In één of meerdere gesprekken kan een hulpverlener begeleiden in de verwerking van de abortus. Ook als je geen keuzehulpverlener hebt gesproken of de abortus al langer geleden is kun je hiervan gebruik maken.

Wie de gespecialiseerde hulpverleners zijn is te vinden op de website van het Landelijk Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap.

Lees-, kijk- en luistertips

 Er is een aantal boeken en podcasts gemaakt over abortus en het verwerken van je abortus. We zetten er een aantal op een rij: