Aanmelding donorkind KID-DNA Databank

Kinderen onder 12 jaar kunnen niet zich niet inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank (tenzij om zwaarwegende redenen, bv. erfelijke aandoeningen).  Meer informatie (wordt in nieuw tabblad geopend)

Fiom heeft je e-mailadres nodig om de aanmelding te verwerken. Als je geen e-mailadres hebt, dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via 088-126 49 00

Zoektocht vooral gericht op verwantschap donorkinderen van dezelfde donor

De Fiom KID-DNA Databank maakt het mogelijk voor donorkinderen om, door middel van DNA-matching, hun donor te vinden. Is jouw zoektocht vooral gericht op verwantschap met donorkinderen van dezelfde donor? Dan verwijzen we door naar internationale DNA-databanken. 

Vastleggen van je persoonsgegevens

Fiom zorgt voor de administratieve afhandeling, communicatie en biedt begeleiding bij de voorbereiding naar - en de eventuele ontmoeting. Daarnaast vormt Fiom de schakel  tussen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en de cliënt in de correspondentie over (mogelijke) matches.  

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren hebben we persoonsgegevens van je nodig zoals personalia, contactgegevens, relevante informatie over de donatie en jouw familieleden. Wij vragen je hierbij toestemming deze gegevens te gebruiken.

Verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar donorconceptie@fiom.nl, met daarin het expliciete verzoek om de toestemming in te trekken of via het wijzigingsformulier. Zodra dit verzoek bij ons binnen is ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Jouw persoonsidentificerende gegevens zullen uit onze systemen worden verwijderd. Indien jouw DNA-profiel al is opgenomen in onze KID-DNA Databank dan zal dit profiel anoniem worden gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe matches met jouw DNA-profiel niet meer aan je gecommuniceerd kunnen worden. 

Meer informatie over uitschrijven uit de KID-DNA Databank

Aanmeldingen donorkinderen jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar is er specifieke toestemming nodig van je ouder/wettig vertegenwoordiger om deze dienst te kunnen verlenen. 

Het formulier waarmee jouw ouder/wettig vertegenwoordiger toestemming geeft voor het opnemen van deze gegevens is te vinden op onze website. 
Je kunt wel verdergaan met jouw aanmelding, wij zullen controleren of er toestemming is verleend door je ouder/wettig vertegenwoordiger. Zonder deze toestemming zullen wij geen wangslijmpakket naar je verzenden wat nodig is om jouw DNA-profiel te maken.
Na ontvangst van het ingevulde toestemmingsformulier door Fiom zal een medewerker telefonisch contact opnemen met je ouder/wettig vertegenwoordiger.

 

Deelname aan onderzoek

Fiom is voortdurend bezig haar dienstverlening te verbeteren. Jouw mening is voor ons daarom van groot belang. Graag zouden we je in de toekomst willen benaderen om vragen te beantwoorden over de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van afstammingsvragen. Ook voeren we, door vragenlijsten uit te zetten, regelmatig onderzoek uit onder onze ingeschrevenen. Deze resultaten leveren voor ons relevante informatie op. Wanneer je deze vraag met “ja” antwoordt, kun je door ons benaderd worden. Dan leggen we precies uit wat de vragenlijst inhoudt en onder welke voorwaarden we het onderzoek uitvoeren. Op dat moment kun je altijd nog beslissen of je wel/niet hieraan mee wilt werken. Je antwoord op onderstaande vraag heeft geen invloed op de voortgang van je inschrijving. 

Stap 1 van 9