Aanmelding donor KID-DNA Databank

Fiom heeft je e-mailadres nodig om de aanmelding te verwerken. Als je geen e-mailadres hebt, dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via 088-126 49 00.

Vastleggen van je persoonsgegevens

Fiom zorgt voor de administratieve afhandeling, communicatie en biedt begeleiding bij de voorbereiding naar - en de eventuele ontmoeting. Daarnaast vormt Fiom de schakel tussen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en de cliënt in de correspondentie over (mogelijke) matches.  
Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren hebben we persoonsgegevens van je nodig zoals personalia, contactgegevens, relevante informatie over de donatie en jouw familieleden. Wij vragen je hierbij toestemming deze gegevens te gebruiken.

Verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar donorconceptie@fiom.nl, met daarin het expliciete verzoek om de toestemming in te trekken of via het wijzigingsformulier. Zodra dit verzoek bij ons binnen is ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Jouw persoonsidentificerende gegevens zullen uit onze systemen worden verwijderd. Indien jouw DNA-profiel al is opgenomen in onze KID-DNA Databank dan zal dit profiel anoniem worden gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe matches met jouw DNA-profiel niet meer aan je gecommuniceerd kunnen worden. 

Meer informatie over uitschrijven uit de KID-DNA Databank

Deelname aan onderzoek

Fiom is voortdurend bezig haar dienstverlening te verbeteren. Jouw mening is voor ons daarom van groot belang. Graag zouden we je in de toekomst willen benaderen om vragen te beantwoorden over de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van afstammingsvragen. Ook voeren we, door vragenlijsten uit te zetten, regelmatig onderzoek uit onder onze ingeschrevenen. Deze resultaten leveren voor ons relevante informatie op. Wanneer je deze vraag met “ja” antwoordt, kun je door ons benaderd worden. Dan leggen we precies uit wat de vragenlijst inhoudt en onder welke voorwaarden we het onderzoek uitvoeren. Op dat moment kun je altijd nog beslissen of je wel/niet hieraan mee wilt werken. 

Stap 1 van 9