Jong ouderschap

Jaarlijks krijgen zo’n 1.500 tienermeisjes een kind. Jong ouderschap wordt in veel gemeentelijke statistieken omschreven als: “Een jonge moeder is een meisje dat haar eerste kind voor haar twintigste heeft gekregen”.

Fiom en andere hulpverleningsinstellingen hanteren in de praktijk een andere grens: “Kwetsbare jonge (aanstaande) moeders tot en met 23 jaar”. Het gaat dan om jonge vrouwen die gezien hun ontwikkeling, achtergrond en/of problematiek veel overeenkomsten hebben met de jonge moeders beschreven in de statistieken.