Afstand ter adoptie

Is een vrouw zwanger en is abortus of zelf voor het kind zorgen geen optie (meer)? Dan kan ze overwegen het kind af te staan ter adoptie. Een ingrijpende beslissing, die niet zomaar genomen is.

Aan het besluit gaat een heel keuzeproces vooraf. Daarom is er een bedenktijd ingesteld van drie maanden vanaf de bevalling. Fiom helpt de vrouw – en de biologische vader indien betrokken – in dit proces om tot het maken van een keuze te komen.