Jaarverslag 2018

Resultaten Fiom

Voorwoord

Samenwerken is waardevol en brengt mooie resultaten binnen handbereik.

Waardevol

2018 is voor Fiom een kleurrijk jaar geweest. Op alle thema’s waren er veel ontwikkelingen, hierdoor blijven wij in beweging. Daarbij ligt de kracht van Fiom in neutraliteit en de daarbij horende waarden.  Daar ben ik trots op en ik deel hierbij graag een aantal van onze hoogtepunten van 2018.

Op het gebied van ongewenste zwangerschap was samenwerken een groot aandachtsgebied. Samenwerken om de ongewenst zwangere vrouw te informeren, de politiek te voeden op dit punt en de professional te trainen. Fiom heeft bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan het zevenpuntenplan Onbedoelde Zwangerschap. Hierbij is er veel afstemming geweest met het ministerie van VWS en de andere veldpartijen Rutgers, GGD GHOR Nederland, Siriz en Jooz.
Een ander mooi voorbeeld is het rapport ‘Landelijke Afstand ter Adoptie Registratie’ (LATAR), hierin zijn de cijfers rondom het voornemen tot afstand ter adoptie van de jaren 2015-2017 vertaald. Het geeft concrete aanknopingspunten om de begeleiding en het beleid omtrent afstand ter adoptie aan te scherpen. Hiermee komen er stukjes informatie bij elkaar waardoor er een beter beeld ontstaat voor en van de doelgroep, dat is waardevol.

Op het gebied van afstammingsvragen hebben wij ons ook in 2018 hard gemaakt voor het wegnemen van drempels tot informatie over ieders ontstaansgeschiedenis. Ook hierbij behartigen wij de belangen van alle betrokken partijen op een neutrale manier. Een greep uit de belangrijkste onderwerpen in 2018: het wettelijk vastleggen van het recht op afstammingsgegevens, het maximale aantal donorkinderen per donor, het recht op informatie van donorkinderen van vóór 2004, kosteloze inschrijving van donorkinderen in de Fiom KID-DNA Databank, een wettelijke regeling voor draagmoederschap in Nederland, informatie over zoeken via internationale DNA-databanken en het belang van adoptienazorg. We hebben zowel de ministeries van VWS en J&V op deze thema’s gevoed, alsmede Tweede Kamerleden tijdens debatten en algemene overleggen. Dankzij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was het eind 2018 mogelijk om de inschrijfkosten voor donorkinderen in de Fiom KID-DNA Databank te vergoeden.

Samenwerken is waardevol en brengt mooie resultaten binnen handbereik.

© Stichting Fiom - Dit online jaarverslag is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.