Zoeken naar familie

Het zoeken naar (biologische) familie is van alle tijden. Het belang hiervan wordt steeds breder onderschreven.

Wij zijn van mening dat ieder kind het recht heeft om te weten van wie hij afstamt. Tevens vinden we dat alle dossiers, die afstammingsinformatie bevatten, vrij toegankelijk moeten zijn en minimaal 100 jaar bewaard moeten worden. Op deze manier kan iedere persoon, op het moment dat hij daar behoefte aan heeft, deze dossiers raadplegen en op zoek gaan naar de (biologische) familie.