Veel nieuwe aanmeldingen Fiom KID-DNA Databank

Begin december besloot de Tweede Kamer dat donorkinderen zich gratis mogen inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. De eerste dag na dit geweldige nieuws schreven zich al 100 donorkinderen in.

Belang van openheid
Sinds 2004 is het in Nederland niet meer mogelijk om anoniem sperma te donoren. Voor het ingaan van de donorwet zijn er naar schatting 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme spermadonoren. Deze donorkinderen kunnen alleen afstammingsinformatie achterhalen door zich in te schrijven in een DNA-databank.

We weten inmiddels dat het essentieel is om te weten van wie je afstamt. Niet alleen onderzoeken, maar ook verhalen uit de praktijk bevestigen dit. Onbeantwoorde afstammingsvragen kunnen van invloed zijn op je identiteitsvorming.