Fiom in de media

Het verwerken van een abortus, je kind afstaan, een onbedoelde zwangerschap, op zoek gaan naar je (biologische) familie. Ingrijpende levensgebeurtenissen waarover het niet altijd makkelijk praten is.

Fiom wil juist deze onderwerpen aansnijden en voor het voetlicht brengen. Om ze bespreekbaar te maken, om zo taboes te doorbreken. En om mensen uit hun isolement te halen en ze de weg te wijzen naar professionele hulp.

Om bepaalde thema’s of standpunten onder de aandacht te brengen, benadert Fiom actief de media maar worden we ook regelmatig bevraagd. Ook onderhouden we contact met human interest bladen, om ervaringsverhalen over onze Fiom-thema’s gepubliceerd te krijgen.

Media wist ons te vinden
In 2017 heeft dit onder andere gezorgd voor indrukwekkende ervaringsverhalen in onder andere Libelle, Girlz en Psychologie Magazine. Maar ook de landelijke dagbladen wisten ons te vinden: zo schreef het AD met enige regelmaat over donorkinderen en ook in de Volkskrant verschenen artikelen. Vanuit Fiom kwamen directeur-bestuurder Ellen Giepmans en verschillende medewerkers regelmatig in interviews op diverse radiozenders voorbij.