Afstand ter adoptie

Is een vrouw zwanger en ziet ze geen mogelijkheden om voor haar kind te zorgen? Is ook abortus geen optie (meer)? Dan kan ze overwegen haar baby af te staan ter adoptie. Het kind krijgt andere ouders en de biologische moeder geeft haar rechten op. Een moeilijk en ingrijpend besluit.

Om tot dit besluit te komen, moet de vrouw over veel dingen nadenken. De definitieve keuze wordt pas drie maanden na de bevalling gemaakt. Fiom helpt bij het nemen van stappen om een weloverwogen besluit te kunnen maken.