Fiom in de media

Een onbedoelde zwangerschap, het verwerken van een abortus, je kind afstaan, op zoek gaan naar je (biologische) familie. Praten over deze ingrijpende levensgebeurtenissen is niet altijd even makkelijk.

Fiom wil juist deze onderwerpen aansnijden en voor het voetlicht brengen. Om ze bespreekbaar te maken, taboes te doorbreken. En om mensen uit hun isolement te halen en ze de weg te wijzen naar professionele hulp.

Om bepaalde thema’s of standpunten onder de aandacht te brengen, benadert Fiom actief de media. Ook onderhouden we contact met human interest bladen, om ervaringsverhalen over Fiom-thema’s gepubliceerd te krijgen.

In 2016 heeft dit onder andere gezorgd voor indrukwekkende ervaringsverhalen in onder andere Mijn Geheim, Grazia, Viva en de Margriet. Maar ook de landelijke dagbladen wisten ons te vinden: het AD schreef regelmatig over donorkinderen (ook naar aanleiding van de 1000e inschrijving in onze KID-DNA Databank ) en zo verscheen er in Trouw een artikel over ons Register Illegale Adoptie. Daarnaast werkte directeur-bestuurder Ellen Giepmans mee aan diverse interviews voor radio en tv, waaronder de uitzending van ‘Jacobine op Zondag’ over abortusverwerking.