Zoeken naar familie

Het zoeken naar (biologische) familie is van alle tijden. Het belang hiervan wordt steeds breder onderschreven. De meerwaarde van het weten van wie je afstamt, is nog niet wetenschappelijk aangetoond. Fiom is echter van mening dat ieder kind het recht heeft om te weten van wie het afstamt.

En vindt dat alle dossiers die afstammingsinformatie bevatten, minimaal 100 jaar bewaard moeten worden. Op deze manier kan iedere persoon, op het moment dat hij daar behoefte aan heeft, deze dossiers raadplegen en op zoek gaan naar de (biologische) familie.