International Social Service

Maatschappelijk werk kent geen grenzen. Voor de vele welzijnsinstellingen in Nederland is het ondoenlijk om elk een eigen, uitgebreid netwerk van internationale contacten te onderhouden. Daarom is er een instelling die zich speciaal toelegt op dit werk en waarop iedereen die met grensoverschrijdende menselijke problemen te maken krijgt een beroep kan doen: International Social Service (ISS).

ISS Nederland biedt hulpverlening aan iedereen ongeacht nationaliteit, ras, godsdienst of politieke overtuiging en kiest nooit partij in situaties waarin bemiddeling of dienstverlening wordt gevraagd. Binnen ISS zijn Internationaal georiënteerde caseworkers en vertalers werkzaam.