Draagmoederschap

Draagmoederschap is een actueel thema dat, zowel in binnen- als buitenland, maatschappelijk en politiek regelmatig aandacht krijgt. Op zowel het gebied van voortplantingsgeneeskunde en wetgeving als op het vlak van ethiek en rechtspraak zijn volop ontwikkelingen.

Fiom speelt daarbij een rol als kenniscentrum. Het onderwerp draagmoederschap is, ook internationaal, vaak sterk verweven met eicel- en spermadonatie.